مقام معظم رهبری در تالاب بندر انزلی + عکس

به گزارش دیارمیرزا عکس زیر متعلق به مقام معظم رهبری در تالاب بندر انزلی در دهه ۴۰ بهمراه شیخ سید محمد جواد فضل الله می باشد

به گزارش دیارمیرزا عکس زیر متعلق به مقام معظم رهبری در تالاب بندر انزلی در دهه ۴۰ بهمراه شیخ سید محمد جواد فضل الله می باشد

photo

Share