معترضین آسیب دیده روستای « تموشل »، زباله جمع کن هستند !!!

به گزارش دیارمیرزا شهردار لاهیجان با وقاحت نایاب در شبکه ی باران، معترضین آسیب دیده و مظلوم روستای « تموشل » را خاطیانی زباله جمع کن معرفی کرد !!!؟؟؟

به گزارش دیار میرزا : بر اساس نامه یی سر گشاده و اعتراض آمیز روستاییان روستای تموشل به رییس صدا و سیمای گیلان، آنان خواستار انعکاس این فاجعه ی زیست محیطی که سال ها شهرداری لاهیجان آن را به وجود آورده، شدند.ImageThumb2

نخستین بار پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۲ این معضل در «پیگیری ۲۰» به مدت ۵ دقیقه مورد بحث قرار گرفت و از شهردار توضیح خواسته شد. چند تن از روستاییان دغدغه های شان را مطرح کردند.

۶ روز بعد، چهارشنبه ۵ تیر ۹۲ در برنامه ی « دریچه» به صورت جدی تری، ۲۰ دقیقه به این مهم پرداخته شد. البته بگذریم به صورت اتفاقی در مناطق شیشه گران، کارگر، نیما، شقایق، شعربافان و … پیش از شروع این مصاحبه فیوز برق این مناطق می سوزد و چند دقیقه پس از اتمام این برنامه برق می آید!!؟؟ و این در حالیست که مدت ها بود لاهیجان طعم بی برقی را نچشیده بود !؟

روستاییان صدمات وارده به زندگی خویش را بیان کردند. شهردار لاهیجان که از کارهای به اصطلاح عمرانی و بزک شهر سرمست بود و انتظار نداشت که در عرض ۶ روز ۲ بار برای رهاکردن بسیار ناشیانه و سطحی زباله های لاهیجان، شهرها و روستاهای مختلف در محیط سرسبز روستای تموشل از شبکه ی باران بازخواست شود، به جای آن که بی کفایتی و بی توجهی شهرداری پر اعتبار لاهیجان! را در به وجود آوردن گودال مرگ و طاعون عنوان بدارد، بادی به غبغبش انداخت و با وقاحت نایاب، معترضین آسیب دیده و مظلوم روستای «تموشل» را خاطیانی زباله جمع کن معرفی کرد که بحث را این قدر پیچیده کرده اند !!!

ایشان به جای آن که برود از نزدیک با روستاییان و دغدغه های بسیار جدی شان آشنا شود صورت مساله را حذف کرد! توهین و نفرین بی ریاترین پیام درماندگی یک شخص است.

کاش شهردار از عمارت جدید شهرداری دور استخرش پایین می آمد و کمی می نشست در کنار سفره های آلوده و مرگ زای روستاییان و عینک سیاه ندیدن را از چشم برمی داشت، پنبه ها از گوش و بینی بدر می آورد و جان دل می سپرد به سادگی دردآلوده ی حاصل از ۱۲ سال بی مدیریتی شهرداری…!

و این درحالیست که تمام مسئوولین شهر و استان، ارگان ها، شورای شهر، رسانه های مجازی و غیر مجازی سکوت بلندی را در واکنش به این توهین زشت و ضد انسانی از خودشان نشان داده اند!

همشهری پرافتخار من، زیبایی و افتخار نیمی از شهرت را ببین که بر روی اشک، ناله و نفرین چه کسانی بنا شده !!!؟؟؟

خاطیان زباله جمع کن(!؟) مصاحبه شونده با شبکه ی باران که در مدت ۱۲ سال ریختن زباله های شهری ما در محیط زندگی شان، کشاورزی، دامداری، آب آشامیدنی و سلامت شان آسیب های بسیار جدی و غیرقابل جبران دیده عبارتند از:

2488

۱. محمدرضا مجتهدی (معلم بازنشسته – کشاورز – مصاحبه شونده ی پیگیری ۲۰)

۲. غلامرضا چترنور (مغازه دار – کشاورز – مصاحبه شونده ی پیگیری ۲۰)

۳. نورعلی رضایی (رئیس شورای تموشل بالا – کشاورز)

۴. اسماعیل تقی پور (معلم بازنشسته – کشاورز)

۵. حسن غلام دوست (کشاورز)

۶. شریف محمدنیا (کشاورز)

۷. موسی صیاد (کشاورز)

۸. محمد یکتا (کشاورز – امسال بیش از ۱۰۰ میلیون ضرر کشاورزی داشته است)

۹. محمدرضا حسین پور (کشاورز – برادر شهید مسعود حسین پور)
مطلب از : صفحه دغدغه های زیست محیطی لاهیجان (در فضای مجازی)

Share