مشارکت مردمی موجب امنیت مطلوب می‌شود

به گزارش دیارمیرزا،فرمانده انتظامی گیلان تمام مأموریت‌های پلیس را در راستای مطالبات مردمی دانست و گفت: دقت و تیزبینی به مطالبات مردمی امری ضروری است و با برنامه ریزی، مطالعه و هدفگذاری شده حرکت کرد.

به گزارش دیار میرزا، ابراهیم قائدرحمتی شامگاه یکشنبه در نشست انتظامی استان، اهمیت نقش اجتماعی در کار را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه امنیت اصلی و ضروری‌ترین خواسته جامعه است، اظهار کرد: رسیدن به امنیت مطلوب بدون مشارکت مردمی امکانپذیر نیست.

فرمانده انتظامی گیلان تمام مأموریت‌های پلیس را در راستای مطالبات مردمی دانست و گفت: دقت و تیزبینی به مطالبات مردمی امری ضروری است و با برنامه ریزی، مطالعه و هدفگذاری شده حرکت کرد.rahmati

وی با اشاره به اینکه امروزه انجام کار اجتماعی به صورت انفرادی و تفکر اثر خود را از دست داده است، تصریح کرد: باید با کار جمعی زیرساخت‌ها را مورد توجه قرار داد.

قائد رحمتی، نبود تحرک لازم در کار اجتماعی را موجب سنگین‌تر شدن وظایف دانست و افزود: اقدام‌های ریشه‌ای، گسترده و مستمر توام با انضباط باید در رئوس کارها باشد.

وی اعمال قانون و جرایم و حضور ملموس پلیس را در برخی از افراد تاثیرگذار خواند و خاطرنشان کرد: باید به افق دورتر نگریست و حرکت را در نهادینه کردن قانون در فرد و جامعه آغاز کرد.

این مقام مسئول، جامعه گیلان را منظم و قانون‌مند نامید و یادآور شد: فرد ناهنجار مانند بیمار واگیردار است که اگر به موقع جلوی آن گرفته نشود، زمینه ناهنجاری افراد در معرض آسیب در جامعه فراهم شده و در چنین مواقعی کار سخت‌تر و نارضایتی بیشتر می‌شود.

وی تک‌بعدی نگریستن مقابله با ناهنجاری‌ها را نیز مردود خواند و متذکر شد: باید دیگران به ویژه اشخاص مسئول را به مشارکت بگیریم تا ناهنجاری ریشه‌ای رخت بربندد.

قائد رحمتی، با تصریح بر اینکه حق مردم است که از عملکرد پلیس در جامعه آگاهی داشته باشند، اذعان کرد: در راستای حق مردمی باید پاسخگوی خوبی باشیم.

وی برخی از تبلیغات و انعکاس اقدام‌ها را موجب ایجاد اثر نامطلوب در جامعه عنوان کرد و افزود: باید در راستای خواسته مردمی اقدام‌ها منعکس و مشارکت صورت گیرد.

قائدرحمتی، احیای امر به معروف و نهی از منکر در ماه مبارک رمضان را نشانه اوج پیشرفت جامعه نام برد و خاطرنشان کرد: اگر کسی فرد دیگری را به امر به معروف و نهی از منکر هدایت ‌کند نشانه احساس مسئولیت است که یک مسلمان نسبت به جامعه خود دارد.

Share