صادرات برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران از واردات پیشی گرفت

به گزارش دیارمیرزا دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی ایران ۱.۶۵ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات کشورمان در همین مدت ۱۱.۲۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش دیارمیرزا دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران اعلام کرد: بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سالجاری صادرات غیرنفتی ایران ۱.۶۵ درصد افزایش یافت، در حالی که واردات کشورمان در همین مدت ۱۱.۲۶ درصد کاهش داشته است.

در این مدت ۲۱ میلیون و ۶۹۹ هزار تن انواع کالا با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی به ارزش ۹ میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار صادر و ۶میلیون و ۶۰۳هزار تن انواع کالا به ارزش ۹میلیارد و ۳۹۵میلیون دلار وارد کشور شده است. بنابراین گزارش، مقایسه ارزش کل صادرات غیرنفتی و واردات حاکی از رشد ۳۵۶میلیون دلاری صادرات غیرنفتی کشورمان در برابر واردات طی مدت یاد شده است.

صادراتIMAGE635082947263864708

عمده کالاهای صادراتی به ترتیب شامل متانول (الکل متیلیک) به ارزش ۳۴۹میلیون دلار، سنگ‌آهن بهم‌ فشرده نشده و کنسانتره‌های آن به ارزش ۲۹۷ میلیون دلار و قیر نفت به ارزش ۲۹۲ میلیون دلار بوده است.

این گزارش در خصوص ترکیب کالاهای صادراتی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها می‌افزاید: در سه‌ماهه نخست سال جاری از مجموع صادرات غیرنفتی، ۲میلیارد و ۹۶میلیون دلار به میعانات گازی، ۲میلیارد و ۵۴۲میلیون دلار به محصولات پتروشیمی و ۵میلیارد و ۱۱۲میلیون دلار به سایر کالا ها اختصاص داشته است.

همچنین بررسی ترکیب کالاهای صادراتی نشان می‌دهد، میزان صادرات میعانات گازی در این مدت با ۱۵درصد کاهش مواجه بوده، در حالیکه صادرات محصولات پتروشیمی بیش از ۸.۸ درصد و سایر کالاها ۶.۸۸ درصد رشد یافته است.

بیشترین میزان کالاهای صادراتی به کشورهای چین به ارزش یک میلیارد و ۷۱۲میلیون دلار، عراق به ارزش یک میلیارد و ۴۲۹میلیون دلار، امارات متحده عربی ۸۸۴میلیون دلار، افغانستان ۶۷۵میلیون دلارو هند به ارزش ۶۲۱میلیون دلار بوده است.

واردات

در ۳ ماهه نخست سال جاری همچنین ۶میلیون و ۶۰۳هزار تن کالا به ارزش ۹میلیارد و ۳۹۵میلیون دلار وارد کشور شده است که این میزان به لحاظ ارزش ۲۶.۱۱ درصد و از حیث وزن ۲۹.۸۳ درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش عمده کالاهای وارداتی شامل برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده به ارزش ۶۰۹ میلیون دلار، کنجاله و سایر آخال‌های جامد به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار، دانه گندم سخت به ارزش ۳۸۲میلیون دلار، دانه ذرت دامی به ارزش ۲۵۲میلیون دلار و شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش ۱۶۲ میلیون دلار بوده است.

۵ کشور عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به ترتیب شامل کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده است.

بر اساس این گزارش در این مدت یک میلیارد و ۷۸۵میلیون دلار انواع کالا از امارات متحده عربی، یک میلیارد و ۷۴۴میلیون دلار از چین، ۹۸۲میلیون دلار از هند، ۹۲۳میلیون دلار از جمهوری کره و ۸۶۵میلیون دلار از ترکیه وارد کشور شده است.

Share