رییس جمهور باید چهار «ت» داشته باشد

به گزارش دیارمیرزا ، مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) گفت: رییس‌ دولت و کارگزاران باید از چهار ویژگی مهم برخوردار باشند. محمد الله‌اکبری با اشاره به ویژگی‌های دولتمردان و کارگزاران در نظام اسلامی، افزود: مدیران و کارگزاران یا رییس دولت باید چهار “ت” داشته باشند. “ت” اولی “تخصص”، دوم “تقوا”، سوم “تدبیر” […]

به گزارش دیارمیرزا ، مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) گفت: رییس‌ دولت و کارگزاران باید از چهار ویژگی مهم برخوردار باشند.

محمد الله‌اکبری با اشاره به ویژگی‌های دولتمردان و کارگزاران در نظام اسلامی، افزود: مدیران و کارگزاران یا رییس دولت باید چهار “ت” داشته باشند. “ت” اولی “تخصص”، دوم “تقوا”، سوم “تدبیر” و چهارم “توجه” است.

وی خاطرنشان کرد: در مقوله تخصص آیات قرآن کریم و روایات فراوانی از رسول خدا (ص) و ائمه معصومین (ع) رسیده که هر کس تخصص نداشته باشد خرابکاری او بیشتر از درست کردن امور خواهد بود.

مدیر پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) ادامه داد: در زمینه تقوا نیز سفارشات فراوانی شده و دینداری بر سه اصل امانتداری، وفای به عهد و صداقت استوار است که اگر فرد از این سه ویژگی برخوردار باشد شخصی باتقوا و دیندار است.

الله‌اکبری تصریح کرد: تدبیر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین توجه به نحوه اجرا و عملیاتی کردن این سیاست‌ها نیز از جمله ویژگی‌های یک کارگزار و مدیر در نظام اسلامی است که در این باره نیز روایات فراوانی در کلام معصومین (ع) وجود دارد.

Share