دیدگاه های منفی ایجاد شده نسبت به شهرداری از ذهن مردم پاک شود

به گزارش دیار میرزا استاندار گیلان و جانشین شورای اسلامی شهر رشت در شهرداری حضور یافت و در نشستی ۵ ساعته از معاونین و مدیران شهرداری خواست با ارائه حجم وسیعی از خدمت، چهره جدیدی از این نهاد خدمات رسان را به مردم ارائه دهند.

به گزارش دیار میرزا استاندار گیلان و جانشین شورای اسلامی شهر رشت در شهرداری حضور یافت و در نشستی ۵ ساعته از معاونین و مدیران شهرداری خواست با ارائه حجم وسیعی از خدمت، چهره جدیدی از این نهاد خدمات رسان را به مردم ارائه دهند.ostan2

کیهان هاشم نیا در این نشست با اشاره به اتفاقات چند ماه اخیر در شهرداری و شورای شهر بر ضرورت بازسازی اذهان عمومی تاکید کرد و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر تصور افکار عمومی با تغییراتی مواجه شده است که ضرورت دارد با افزایش ارائه خدمات چهره جدیدی از شهرداری پویا در اذهان مردم شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه نمی توان براساس تخلف چند نفر، کل مجموعه شهرداری را محکوم کرد افزود: این اتفاقات را باید به خاطر سپرد اما نباید ما را از ارائه خدمات به مردم مایوس کند بلکه تلاش شود دیدگاه های منفی ایجاد شده با تصویرسازی مثبت از فعالیتها از اذهان مردم پاک شود.

نماینده عالی دولت در گیلان تصریح کرد: شما باید با ارائه خدمات بیشتر و ملموس تر به مردم آنها را با حقیقت شهرداری بیشتر آشنا کنید.

استاندار گیلان با بیان اینکه  باید در یک فضای بی حاشیه خدمت کنیم زیرا وجود حاشیه مشکلات موجود را دو چندان می کند تاکید کرد: رضایتمندی مردم وابسته به نیازسنجی و کار دقیق در ارائه خدمات و به عبارت دیگر واکنش در قبال فکر و نیاز مردم است .

کیهان هاشم نیا با یادآوری این نکته که مردم شهر رشت به لحاظ سابقه تاریخی و فرهنگی و تفکر در کشور زبانزد هستند به حضور یک سوم جمعیت استان در رشت اشاره کرد و گفت: ما به این مردم بدهکاریم و باید با تمام توان تلاش کنیم تا فضای لطیف تر با اهدافی جدید و منظم تر و خدماتی بیشتر در شهرداری تعریف و اجرا گردد.ostannn

وی با اشاره به وجود برخی  نیروهای مازاد در شهرداری که در سالیان گذشته بر اساس رابطه وارد این نهاد شده اند  گفت: باید از پتانسیل تمامی نیروها به نحو احسن استفاده نماییم تا نیروهای بیکار موجب حاشیه پراکنی نشوند و فضای کار و تلاش را مسموم نکنند.

وی نداشتن بازار محلی و نماد هویتی در شهر را از جمله مشکلات رشت برشمرد و هدایت آب های سطحی و آسفالت معابر را از خواسته های مردم عنوان کرد و گفت: نباید به  هدایت آب های سطحی و آسفالت معابر به عنوان  کارهای سطحی نگاه کرد و در این زمینه تمام توان را بکار گرفت.

در این دیدار میر نوید میر حق جو سرپرست شهرداری نیز درخصوص مشکلات نحوه صدور پروانه ساختمانی ، کمیسیون ماده صد مواردی را عنوان کرد و گفت: در بحث تخلفات ساختمانی ، شهرداری به تنهایی نمی تواند اثرگذار باشد، نیاز به همکاری سایر ادارات نیز است تا بتوانیم خروجی مناسبی در کارها داشته باشیم و ثمرات مثبت خدمت نیز شامل حال همه شهروندان گردد.

در این دیدار هر یک از معاونین و مدیران شهرداری به بیان عملکرد خویش در حوزه مربوطه پرداختند و گزارشی از روند کارها ارائه دادند.

ostan1

Share