اولین نقد آماری یک نماینده مجلس به سخنان بهارستانی حسن روحانی

به گزارش دیارمیرزا : نماینده اصولگرای مردم تهران عنوان کرد؛امیدوارم چهار کمیته مورد نظر رئیس جمهور منتخب واقعیات کشور را به گونه ای برای ایشان ترسیم کنند که ایشان در ارائه واقعیات به نمایندگان آیینه صداقت باشند.

به گزارش دیارمیرزا : مهدی کوچک زاده در یادداشتی به تشریح دیدگاه خود در خصوص اولین دیدار رئیس جمهور منتخب با نمایندگان مجلس پرداخت که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
در جلسه دیدار روز یکشنبه آقای روحانی با نمایندگان مجلس که غیرعلنی بود و زنده از سیما پخش شد!! خیلی حرفها و ادعاها مطرح شد که جای تامل بسیار دارد خصوصا که توسط شخصیتی بیان گردید که مبشر اعتدال و صداقت بوده و در همان سخنرانی در پیشگاه نمایندگان ملت اظهار داشت:

“دولت آینده نه در فکر تقابل با مجلس خواهد بود، نه در فکر آن خواهد بود که خدای ناکرده مجلس را با آمار غیردقیق فریب دهد و نه در فکر آن . . . . . . . . . . . ..”

اما با کمال تاسف تنها در یکی از چندین مورد ادعای مطرح شده شاهد طرح آماری در باره اشتغال از سوی رئیس جمهور منتخب بودیم که مایل نیستم آنرا تعبیر به عدم صداقت و فریبکاری کنم اما بدون شک تهیه کنندگان و ارائه کنندگان آن به رئیس جمهور خیلی به فکر حفظ اعتبار ایشان نبوده اند که جا دارد از ایشان خواسته شود مراقب این قبیل پوست خربزه ها باشند! ایشان در بخشی از فرمایشاتشان فرمودند:

“شما آمار مرکز آمار را نگاه کنید که بین سال ۸۵ تا ۹۰ رقم شاغلین چه مقدار است؟ سالی ۱۴ هزار نفر؟ این اشتغال سالهای اخیر کشور ماست، همین ارقام به اختصار کافی است که شرایط کشور ما را نشان دهد.”

اجازه دهید با ایشان که حقوقدانند به طریقه الزموهم بما الزموا علیه انفسهم بحثی طلبگی داشته باشیم!

آمار اشتغالی که مرکز آمار مورد استناد ایشان برای سال ۹۰ و فقط در استان تهران اعلام نموده و در آدرس اینترنتی زیر :

http://salnameh.sci.org.ir/Dictionary/ShowSelectData.aspx?year=1390§ion=3

برای همگان قابل دستیابی است حاکی از ایجاد یکصد و پانزده هزار و هشتصد و شصت و دو شغل دراستان تهران است!

عین متن مندرج در سایت مرکز آمار در مورد اشتغال سال ۱۳۹۰ فقط در استان تهران را در زیر بخوانید:

“در سال ۱۳۹۰ بر اساس نتایج آمارگیری از نیروی کار ۳۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ، فعال محسوب می شوند که این نرخ در بین مردان ۴/۵۹ درصد و در بین زنان ۱۱ درصد می باشد. نرخ بیکاری در میان این گروه جمعیتی ۳/۱۱ درصد . . . . . . . . . . . . . . . . در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۱۵۸۶۲ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است که نسبت به سال قبل ۳۵/۳ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۴۲ هزار نفر متقاضی کار در مراکز کاریابی استان ثبت نام نموده اند که ۸/۶۲ درصد آن مردان و ۲/۳۷ درصد آن را زنان تشکیل داده اند. . . . . . . . . . .”

سایت آفتاب هم که در خدمت ایشان است نیز در ۱۷ اردیبهشت ۹۱ در مطلبی تحت عنوان “اختلاف زیاد آمار اشتغال دولت با مرکز آمار” با کد ۱۵۵۰۸۲ با استناد به آمار مرکز آمار اشتغال ایجاد شده در کشور در سال ۹۰ را یک میلیون و سیصدهزار شغل اعلام نموده است و مدعی شده دولت که یک میلیون و ششصد هزار اعلام کرده آمار صحیحی ارائه نکرده است!

جا دارد که آقای روحانی که با استناد به آمار اشتغال مرکز آمار عدد ۱۴ هزار شغل را برای نمایندگان مردم بیان نموده اند علت این مغایرت را از مشاورینشان سوال فرمایند!

ایشان در سخنرانی خود فرموده اند که :

” چهار کمیته تشکیل دادیم، اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی و مسایل فرهنگی و اجتماعی. زیر نظر این چهار کمیته ۲۰ کارگروه مشغول به کار شده اند و از ۵۰۰ نفر از صاحب نظران، ازشخصیت‌ های فرهیخته دانشگاهی، آن ها که سابقه کار اجرایی یا قانونگذاری داشته اند و از بسیاری از تشکل‌ های مردمی استمداد طلبیدیم و یک بار اوضاع کشور را بررسی کردیم و در کنار آن از مسوولین فعلی اجرایی کشور هم استفاده کردیم. گرچه نتیجه این دو فاصله زیادی با هم داشت، کارگروه های ما وضع کشور را به گونه ای دیگر ترسیم می کنند با آمار و ارقامی دیگر، مسوولین اجرایی که از آن ها گزارش می خواهیم کتبا یا شفاها، آن ها به گونه ای دیگری می گویند.
دولت یازدهم در ۱۰۰ روز اول واقعیات کشور را خواهد گفت”

و من امیدوارم واقعیات کشور را آن چهار کمیته و ۲۰ کارگروه و ۵۰۰ صاحب نظر مثل این مورد برایشان ترسیم نکنند تا ایشان در ارائه واقعیات کشور به نمایندگان آیینه صداقت باشند نه خدای نخواسته . . . .

Share