انتخابات شورای اسلامی شهر رشت بدون هیچ تغییری تایید خواهد شد؟

اختصاصی دیارمیرزا به گفته یکی از منابع آگاه عصر امروز هیات عالی نظارت بر انتخابات استان گیلان تشکیل جلسه داد و بعد ازبازشماری ۲۰صندوق تغیراتی خاص بین افراد اصلی حاصل نشد البته شنیده شد در افراد علی البدل تغیراتی ایجاد شد وآرای بعضی از افراد بالا و پایین شدند

اختصاصی دیارمیرزا  به گفته یکی از منابع آگاه عصر امروز هیات عالی نظارت بر انتخابات استان گیلان تشکیل جلسه داد و بعد ازبازشماری ۲۰صندوق تغیراتی خاص بین افراد اصلی حاصل نشد البته شنیده شد در افراد علی البدل تغیراتی ایجاد شد وآرای  بعضی از افراد بالا و پایین شدند

وشنیده شده است هیات عالی نظارت در آخرین دقایق تصمیم بر این گرفت که  با هماهنگی تهران و کسب مجوز از آنها تمامی صندوق ها را بازشماری کند البته این خبر هنوز بطور رسمی تایید نشده است

پیش از این رییس هیات عالی نظارت بر انتخابات در مصاحبه هایی اعلام نموده بود که احتمال دارد در نفرات اصلی و علی البدل تغییراتی ایجاد شود

در همین خصوص رییس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی گیلان در مصاحبه هایی با سایت های خبری گیلان عنوان نموده بود که  در حوزه انتخابیه رشت بر اساس مستندات تغییراتی حاصل می شودshora

وی روز گذشته در پاسخ به سوال  یکی از پایگاه های خبری استان مبنی بر اینکه  آخرین وضعیت بررسی های بعمل آمده در خصوص گزارشات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برای مردم فهیم استان توضیح بفرمائید. گفت:

کوچکی نژاد:ببینید الحمدالله روند اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان گیلان و با حضور مثال زدنی مردم به پایان رسید ، گزارشات اجرایی انتخابات هم به هیئت  عالی نظارت استان ارسال شد ، هیئت عالی استان هم تاکنون چندین جلسه برای بررسی شکایات و گزارشات دریافتی  برگزار کرده و انتخابات را مورد بررسی خود قرار داده است ،

بیشتر بحث ها در شهر رشت وجود داشت و آن  روند بررسی (فرم معروف) به فرم  ۲۹ بود که نتیجه آرا هر کاندیدا در آن ثبت شده است . که این فرم ها به تایید مسئولین اجرایی انتخابات در شهرستان قرار می گیرد و پس از امضاء آنرا به استان تحویل می دهند ، هیئت عالی نظارت انتخابات  استان در بررسی های خود مغایرت هایی مشاهده و این فرم ها را مجددا وارد کامپیوتر نمود تابا استفاده از کارشناسان صلاحیت دار و مجرب مورد بازبینی و بررسی قرار دهد.

در همین مرحله تغییراتی هم مشاهده شد و ما هم این تغییرات و نتیجه بررسی ها را  مستندکردیم و به تهران گزارش دادیم ، نشستی هم با مسئول بررسی انتخابات استان ها در وزارت کشور درخصوص برخی حوادث شهر ها ی استان بویژه انتخابات سهر رشت داشتیم دیدگاه ها و نظرات خود را مطرح کردیم بویژه اینکه  نتیجه بررسی فرم های ۲۹ را در اختیار ایشان و کارشناسان قرار دادیم که آنها هم  نظر کارشناسی شده هیئت عالی استان راپذیرفتند و قرار شد در حوزه انتخابیه رشت بر اساس مستندات تغییراتی حاصل شود .

Share