انتخابات شورای اسلامی رشت با چند تغییر و جابجایی در ترکیب نفرات اصلی تایید شد + اسامی

اختصاصی دیارمیرزا براساس شنیده ها با تصویب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت با چند تغییر و جابحایی در اعضای اصلی و علی البدل تایید شد

اختصاصی دیارمیرزا براساس شنیده ها  با تصویب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات شورای اسلامی کلانشهر رشت با چند تغییر و جابحایی در اعضای اصلی و علی البدل تایید شدRASHT2

خبرنگار دیارمیرزا  در گفتگوی با یکی از منابع آگاه صحت و سقم این خبر را جویا شد که ایشان با تایید این خبر عنوان کردن که در لیست اصلی با تصویب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییراتی حاصل شده است و بر اساس آن آقای حجت جذب عضو علی البدل منتخبین شورای شهر رشت از ردیف شانزدهم به ردیف پانزدهم منتقل شد و آقای منوچهر جمالی از ردیف پانزدهم به ردیف شانزدهم منتقل شده است همچنین تغییرات جزئی در آرای بعضی از کاندیداها  رخ داده که زیاد ملموس نیست

منتخبان نهایی شورای اسلامی شهر رشت به شرح زیر می باشند:

۱-رضا جمشیدی چناری با بازشماری آرای ۲۱ هزار و ۳۵۴ رای

۲-فرانک پیشگر با بازشماری آرای ۱۶ هزار و یک رای

۳-محمود باقری خطیبانی با بازشماری آرای ۱۴ هزار و ۹۲۳ رای

۴-اسماعیل حاجی‌پور با بازشماری آرای ۱۱ هزار و ۹۶۲ رای

۵-فرهاد شوقی چهارده با بازشماری آرای ۱۱ هزار و ۷۱۳ رای

۶-محمدحسین واثق کارگرنیا با بازشماری آرای ۱۱ هزار و ۳۶ رای

۷-سید امیرحسین علوی امندانی با بازشماری آرای ۱۰ هزار و ۸۳۵ رای

۸-مسعود کاظمی‌لیچانی با بازشماری آرای ۹ هزار و ۷۹۲ رای

۹-مجید رجبی ویسرودی با بازشماری آرای ۹ هزار و ۶۵۳ رای

۱۰-فاطمه شیرزاد با بازشماری آرای ۸ هزار و ۷۷۴ رای

۱۱-سید رضا موسوی‌روزان با بازشماری آرای ۸ هزار و ۶۶۱ رای

۱۲-عباس صابر با بازشماری آرای ۸ هزار و ۵۴۵ رای

۱۳-محمدعلی رفیعی‌‌نوده با بازشماری آرای ۸ هزار و ۴۴۱ رای

۱۴-مظفر نیکومنش با بازشماری آرای ۸ هزار و ۴۱۷ رای

۱۵-حجت جذب با بازشماری آرای ۸ هزار و ۳۶۶ رای به عنوان اعضای اصلی شورای اسلامی شهر رشت هستند.

*اعضای علی‌البدل شورای شهر رشت

۱-منوچهر جمالی‌سوسفی با بازشماری آرای ۸هزار و ۳۲۵ رای

۲-رضا رسولی با بازشماری آرای ۸ هزار و ۲۳۴ رای

۳-حسن کریمی کرنق با بازشماری آرای ۷ هزار و ۷۶۸ رای

۴-‌قربانعلی الماس‌خاله با بازشماری آرای ۷ هزار و ۷۰۶ رای

۵-حسین میربلوک‌لیچانی با بازشماری آرای ۷ هزار و ۲۵۴ رای

۶-مرتضی احمدی‌سراوانی با بازشماری آرای ۷ هزار و ۲۰ رای

۷-مجید عزیزی با بازشماری آرای ۶ هزار و ۷۷۱ رای به عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شدند.

Share