اسفندیار رحیم مشایی ۲۵ روز روی هوا!

به گزارش دیارمیرزا در طول دوران ۸ساله فعالیت دولت های نهم و دهم اسفندیار رحیم مشایی ۲۵ روز در آسمان بوده است! اخیرا سوالی از وزیر امور خارجه در خصوص سفرهای خارجی اسفندیار رحیم مشایی در مجلس اعلام وصول شده است. علیرضا سلیمی از طراحان این سوال گفته است “باید تکلیف این سفرها برای مردم […]

به گزارش دیارمیرزا در طول دوران ۸ساله فعالیت دولت های نهم و دهم اسفندیار رحیم مشایی ۲۵ روز در آسمان بوده است! اخیرا سوالی از وزیر امور خارجه در خصوص سفرهای خارجی اسفندیار رحیم مشایی در مجلس اعلام وصول شده است.

61538_199

علیرضا سلیمی از طراحان این سوال گفته است “باید تکلیف این سفرها برای مردم روشن شود”.
او اضافه کرده است که “گفته می شود مشائی بیش از ۳۰۰ سفر داشته است و باید مشخص شود آیا این سفرها با نظر وزیر امور خارجه صورت گرفته است و در این صورت مأموریت آقای مشائی چه بوده و دستاورد سفرها چه بوده است.”
با توجه به آمار ارائه شده توسط این نماینده مجلس و با در نظر گرفتن اینکه قریب به اتفاق سفرهای مذکور به صورت هوایی انجام می شود، اگر میانگین هر پرواز رفت و برگشت را ۲ ساعت (هر پرواز یک ساعت) در نظر بگیریم، می توان گفت مشایی ۶۰۰ ساعت یعنی معادل ۲۵ روز در “آسمان” بوده است!
این در حالی است که اگر میانگین مدت زمان سفرهای خارجی او را تنها دو و نیم روز در نظر بگیریم، مشایی ۷۵۰ روز یعنی بیش از دو سال از ۸ سال گذشته را در ایران نبوده است!

Share