نظر آیت‌الله مصباح درباره نحوه تبلیغات برای سعید جلیلی

به گزارش دیار میرزا و به نقل ازخبرگزاری فارس، آیت‌الله مصباح در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه تبلیغات برای سعید جلیلی اظهار داشت: عین همان کاری که برای لنکرانی صورت می‌گرفت امروز باید برای آقای جلیلی انجام شود. به گزارش فارس، آیت‌الله مصباح شب گذشته حمایت خود را از سعید جلیلی عنوان کرده بود.

خبرگزاری فارس: نظر آیت‌الله مصباح درباره نحوه تبلیغات برای سعید جلیلیبه گزارش دیار میرزا و به نقل ازخبرگزاری فارس، آیت‌الله مصباح در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه تبلیغات برای سعید جلیلی اظهار داشت: عین همان کاری که برای لنکرانی صورت می‌گرفت امروز باید برای آقای جلیلی انجام شود.

به گزارش فارس، آیت‌الله مصباح شب گذشته حمایت خود را از سعید جلیلی عنوان کرده بود.

Share