مناظره الله‌کرم و زیباکلام در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دیارمیرزا:  بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان چهارم خردادماه امسال مناظره ای را با حضور حسین الله کرم و صادق زیباکلام با موضوع «تقابل گفتمان ها» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می کند.لازم به ذکر است، این برنامه با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های گیلان در سالن اجتماعات بیمارستان الزهرا دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار […]

دیارمیرزا:  بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان چهارم خردادماه امسال مناظره ای را با حضور حسین الله کرم و صادق زیباکلام با موضوع «تقابل گفتمان ها» در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می کند.لازم به ذکر است، این برنامه با حضور جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه های گیلان در سالن اجتماعات بیمارستان الزهرا دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود. / خبرگزاری دانشجو

Share