خروج و توزیع چای سنواتی از انبارهای کشور ممنوع شد

به گزارش دیار میرزا : نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای، خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر ، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ممنوع اعلام کرد

به گزارش دیار میرزا و به نقل از خبرگزایر تسنیم نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای، خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر ، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ  ممنوع اعلام کرد

متن این ابلاغیه به این شرح است : 25 کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و دستگاههای اجرایی ذیربط

سلام علیکم

به استناد ابلاغیه شماره۱۸۷۷۹ /ت ۴۹۰۳۵ ه- مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای ، بدینوسیله خروج و توزیع هرگونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر ، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می گردد .

کیهان هاشم نیا
استاندار گیلان و نماینده ویژه رییس جمهور در امور چای

به گزارش خبرگزاری تسنیم هیئت وزیران فروردین امسال بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استاندار گیلان را به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در اتخاذ تصمیمات اجرایی برای تقویت صنعت چای ( شامل تولید و فرآوری و بازرگانی ) تعیین کرد تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رییس جمهور و هئیت وزیران است .

Share