تذکرات کتبی نمایندگان گیلان به مسئولان اجرایی/یکشنبه ۵ خرداد

به گزارش دیار میرزا ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر علوم و صنعت، معدن و تجارت در خصوص برقراری روابط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی و معدنی با هدف افزایش کمی و کیفی تولید و به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص پیگیری نوسازی ماشین آلات کشاورزان و از رده خارج […]

به گزارش دیار میرزا ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر علوم و صنعت، معدن و تجارت در خصوص برقراری روابط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی و معدنی با هدف افزایش کمی و کیفی تولید و به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در خصوص پیگیری نوسازی ماشین آلات کشاورزان و از رده خارج کردن ماشین آلات فرسوده کشاورزی و به وزیر کشور در خصوص تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران ‌استان‌ها در خصوص نظام درآمد استانی و هزینه استانی و  به وزیر علوم در خصوص حمایت مال از انجمن‌های علمی، به وزیر ارتباطات در خصوص بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، مواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری تذکر داد.

Share