تذکرات کتبی نمایندگان گیلان به مسئولان اجرایی/شنبه ۴ خرداد

به گزارش دیار میرزا ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی آبخیز‌داری و به وزیر کشور در خصوص پیگیری شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری، زلزله‌نگاری و پیش‌‌نشان‌گرهای زلزله و به وزیران آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص استمرار نظام کارآموزی و […]

به گزارش دیار میرزا ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی آبخیز‌داری و به وزیر کشور در خصوص پیگیری شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری، زلزله‌نگاری و پیش‌‌نشان‌گرهای زلزله و به وزیران آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش‌های رزمی متوسطه، عالی، غیررسمی، فنی و حرفه‌ای و علمی و کاربردی، به وزیر بهداشت در خصوص پیگیری سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و به وزیر کشور در خصوص تسریع در صدور احکام مسئولان سیاسی استان‌ها و شهرستان‌ها تذکر داد.

Share