تامینی:اختصاص اعتبار از سرجمع بودجه‌ها به دانشگاه ایران/میزان ریالی بودجه مشخص نیست

به گزارش دیارمیرزا حسن تامینی،  در مورد وضعیت بودجه دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران، افوزد: بعد از آنکه لایحه بودجه سال ۹۲ به صحن علنی مجلس رسید هیچ بودجه‌ای برای این دانشگاه در لایحه مذکور دیده نشد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی […]

tamini

به گزارش دیارمیرزا حسن تامینی،  در مورد وضعیت بودجه دانشگاه علوم‌ پزشکی ایران، افوزد: بعد از آنکه لایحه بودجه سال ۹۲ به صحن علنی مجلس رسید هیچ بودجه‌ای برای این دانشگاه در لایحه مذکور دیده نشد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس انجام شد، ادامه داد: اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس براین مهم اتفاق نظر داشتند که تفکیک دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران غیرقانونی است و بدون هماهنگی اعضای این کمیسیون انجام شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس نهم، با بیان اینکه تفکیک دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه علوم پزشکی تهران تصمیمی یک شبه بود، تصریح کرد: رئیس جمهور بر این تفکیک اصرار داشت که این امر نیز منجر به تشدید اختلاف‌ها شد بنابراین بعد از کش‌وقوس فراوان تصمیم گرفته شد تا این کار با مدیریت دقیق مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد.

تامینی لیچائی، با بیان اینکه بسیاری از اساتید و دانشجویان براین باورند که این تفکیک نباید انجام گیرد، یادآور شد: در شرایطی که این کار انجام شده است دیگر نباید به اختلافات دامن زد و بنابراین چند تن از نمایندگان پیشنهادی را مبنی بر اختصاص ردیف بودجه‌ای برای تفکیک دانشگاه علوم پزشکی ایران مطرح کردند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: با پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق مجلس قرار است از سرجمع بودجه‌ها، اعتباری را برای دانشگاه ایران در نظر گیرند که هنوز میزان ریالی آن به صورت دقیق مشخص نیست.

گفتنی است روز گذشته رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار اختصاص بودجه‌ای بهدانشگاه علوم پزشکی ایران شد

Share