تأکید برلزوم افزایش منابع درآمدی پایدار در مناطق آزاد

به گزارش دیارمیرزا ششمین نشست شورای معاونین اقتصادی، سرمایه گذاری مناطق آزاد در روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، که برپایی سومین کارگروه تخصصی مدیران گمرک مناطق آزاد و بازدید از پروژه های عمرانی،زیرساختی و توانمندیهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی این منطقه از دیگر برنامه های این نشست دو روزه بود

به گزارش دیارمیرزا و به نقل از  خبرگزاری تسنیم از انزلی ششمین نشست شورای معاونین اقتصادی، سرمایه گذاری مناطق آزاد در این منطقه به پایان رسید.

دراین اجلاس دو روزه مذاکرات متعددی در حوزه فعالیت های گمرکی، حضور در نمایشگاه های بین المللی و راه کارهای افزایش منابع در آمدی مناطق آزاد صورت گرفت.SONY DSC

مقرر شد مناطق آزاد  در نمایشگاه های سرمایه گذاری و بازرگانی حضور فعال  یافته و و علاوه بر نمایشگاه های خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی در کشورهای آسیای میانه و قفقاز به عنوان بازار هدف منطقه ای نیز  شرکت نمایند.

معاونین اقتصادی، سرمایه گذاری مناطق آزاد هفت گانه کشور باعنایت به منابع محدود درآمدی مناطق آزاد، چالش های جذب منابع درآمدی و لزوم افزایش درآمدهای  پایدار به منظور توسعه و تکمیل زیرساختهای ضروری، ارتقاء توان رقابتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی و افزایش اشتغالزایی مولد، برلزوم پژوهش علمی در رابطه با بررسی راههای افزایش منابع درآمدی  پایدار در مناطق تأکید نمودند.

درجریان این نشست دو روزه راهکارهای گسترش تعاملات این مناطق و شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با نهادهای مرتبط بررسی شد و معاونین اقتصادی مناطق آزاد عملکرد حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری خود را تشریح کرده و مهمترین چالش های پیش روی خود را مطرح و در آن خصوص تصمیم گیری شد.

بنابراین گزارش یکی از اساسی ترین موانع پیشرو این مناطق، عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از سوی دستگاه های ذی ربط و نهادهای مرتبط بوده چراکه با اعمال این قانون بخش عمده ای از اهداف تأسیس مناطق آزاد محقق می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ششمین نشست شورای معاونین اقتصادی، سرمایه گذاری مناطق آزاد در روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه جاری در منطقه آزاد انزلی برگزار شد، که برپایی سومین کارگروه تخصصی مدیران گمرک مناطق آزاد و بازدید از پروژه های عمرانی،زیرساختی و توانمندیهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی این منطقه از دیگر برنامه های این نشست دو روزه بود.

Share