آرزوی جالب معاون اول احمدی‌نژاد برای زوج بوشهری

به گزارش  دیارمیرزا، رحیمی خطاب به خانواده بوشهری که یک زوج جوان بودند، گفت:ان‌شاءالله از شما فرزندی به دنیا بیاید که احمدی‌نژاد شود. وی در بخش دیگری از سخنانش، مسکن مهر را مسئله بسیار مهمی توصیف کرده و گفت: مسکن مهرشناسی، یعنی بهشت شناسی.

به گزارش  دیارمیرزا، رحیمی خطاب به خانواده بوشهری که یک زوج جوان بودند، گفت:ان‌شاءالله از شما فرزندی به دنیا بیاید که احمدی‌نژاد شود.آرزوی جالب معاون اول احمدی‌نژاد برای زوج بوشهری

وی در بخش دیگری از سخنانش، مسکن مهر را مسئله بسیار مهمی توصیف کرده و گفت: مسکن مهرشناسی، یعنی بهشت شناسی.

Share