گروه های خودخوانده اصولگرای گیلان از کجا در آمده اند؟

دیارمیرزا: در هفته گذشته گروهی در گیلان با اضافه نمودن پیشوندی به اصولگرایی، اعلام موجودیت نموده و با رسانه های مختلف به مصاحبه پرداختند و بسیاری از رسانه های فضای مجازی اقدام به انتشار خبر موجودیت این گروه نمودند.

به گزارش دیارمیرزا همواره استفاده از عناوین و نام گروه های مختلف سیاسی برای گروه هایی که شاید هیچ گونه سنخیت اعتقادی و رفتاری با آن گروه های سیاسی ندارند در جریانات سیاسی ایران امر مرسومی باشد.

 

چنانکه برخی افراد در هر برهه سیاسی در جهت وزش باد به سمت گروه ها گرایش پیدا می کنند . زمانی جامه اصلاح طلبی بر تن کرده و در افول آن ، اصولگرا می شوند. بستگی دارد جامعه کدام را بپذیرد لذا نه بر اصلاح طلبی و نه بر اصولگرایی برخی گروه ها نمی توان اعتماد نمود!

osoolgeraei-500x375

 

اصولگرایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و امروزه شاهدیم برخی افراد برای کسب آراء و مطرح ساختن خود قارچ گونه، گروه اصولگرا از زمین در می آورند در حالیکه نه زمینه ، نه کارنامه و حتی نه پشتوانه ای در تفکر اصولگرایی برای خود معرفی نمایند.

در هفته گذشته گروهی در گیلان با اضافه نمودن پیشوندی به اصولگرایی، اعلام موجودیت نموده و با رسانه های مختلف به مصاحبه پرداختند و بسیاری از رسانه های فضای مجازی اقدام به انتشار خبر موجودیت این گروه نمودند.

 بعد از تحقیقی  کوتاه مشخص شد که مؤسس این گروه اصولگرای خودخوانده ، از اعضای فعال فلان نماینده رشت است . آقای نماینده ما اگر چه در انتخابات اخیر مجلس خود را مستقل خواند، اما اسم وی در لیست جبهه اصلاح طلبان معتدل در انتخابات اخیر آورده شده بود.به هر حال مستقل باشد یا اصلاح طلب، اصولگرا نبوده است. حال سوال این است که چگونه از اعضای فعال ستاد این کاندیدا  موسس گروه اصولگرا در می آید ، الله اعلم!!!

تلاش نماینده ها برای در دست گرفتن شورای شهر باعث شده لیستهایی منتسب به این نمایندگان از افراد ستادهای انتخاباتی آنان منتشر شود.

شاید اتفاق تشکیل چنین گروه هایی بانی خیر شده و  اصولگرایان ساز و کار و قواعدی برای جلوگیری از استفاده بی قاعده  گروه های خود خوانده اصولگرا  طراحی نمایند./۸دی

 

 

Share