پیشنهاد عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس توسط نمایندگان مطرح شد

به گزارش خبرنگار دیار میرزا : به دنبال اقدام رئیس جمهور در همراهی با اسفندیار رحیم مشایی کاندیدای ریاست جمهوری در وزارت کشور به هنگام ثبت نام نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: نسبت به برخورد بی عقلانه رئیس جمهور در وزارت کشور اخطار قانون اساسی دارم.

به گزارش خبرنگار دیار میرزا : به دنبال اقدام رئیس جمهور در همراهی با اسفندیار رحیم مشایی کاندیدای ریاست جمهوری در وزارت کشور به هنگام ثبت نام نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه نیز با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: نسبت به برخورد بی عقلانه رئیس جمهور در وزارت کشور اخطار قانون اساسی دارم.
وی از لاریجانی خواست که مجلس موضوع عدم کفایت رئیس جمهور را بررسی کند.
923449_181827161973590_514494060_n
رئیس جمهور دهن کجی کرد!

علیرضا زاکانی، نیز در خصوص حضور احمدی نژاد در وزارت کشور با تاکید بر اینکه این اقدام نقض آشکار سوگند رئیس‌جمهور است گفت: ادعای یک روز مرخصی رئیس جمهور شوخی تلخی با افکار عمومی و دهن کجی بزرگی به قانون است که دخالت قوه‌مجریه را در انتخابات منع کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: شاید ایشان دچار فراموشی شده اند که در تقابل با حکم رهبری انقلاب قریب ۱۱ روز خانه نشینی کردند.

مرخصی گرفت تا خلاف کند!

محمد دهقان ،عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به مطرح کردن مرخصی رئیس جمهور برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی در ستاد انتخابات کشور، گفت: توجیه اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید مرخصی گرفته‌ام، تا برای ثبت نام با مشایی به وزارت کشور بیایم، مانند این است که رئیس جمهور برای انجام یک کار خلاف مرخصی گرفته باشد و فردی مثل رئیس جمهور حق ندارد برای خلاف کردن مرخصی بگیرد.

Share