ورود سایتهای رژیم صهیونیستی و فتنه گر در پروژه ایجاد ناآرامی قبل از انتخابات در گیلان

به گزارش دیارمیرزا شاید روز گذشته را بتوان اولین گام کانون فتنه در گیلان ثبت نمود. روز گذشته گروهی از افراد که در فتنه ۸۸ و قبل از آن سابقه بسیار تاریکی از خود بجای گذاشته اند و در این انتخابات با سنگر گرفتن در پشت یکی از کاندیداهایی ریاست جمهوری سعی در ایجاد دوباره […]

به گزارش دیارمیرزا شاید روز گذشته را بتوان اولین گام کانون فتنه در گیلان ثبت نمود. روز گذشته گروهی از افراد که در فتنه ۸۸ و قبل از آن سابقه بسیار تاریکی از خود بجای گذاشته اند و در این انتخابات با سنگر گرفتن در پشت یکی از کاندیداهایی ریاست جمهوری سعی در ایجاد دوباره فتنه در گیلان دارند علیرغم مخالفت مراجع قانونی و عدم صدور مجوز جهت برپایی این میتینگ همچنان بر خواسته غیر قانونی خود اصرار ورزیده و مقدمات برای برپایی این مراسم را تهیه دیدند.

اما با اطلاع نیروی انتظامی و دستور دستگاه قضایی از این امر غیر قانونی  با آرامش کامل جلوگیری بعمل آمد. و با حکم رسمی دادستانی محل برگزاری در ساعت ۱۴:۳۰ با حضور نیروی انتظامی پلمب گردید و بعد از آن حتی برگزار کنندگان این نشست غیر قانونی  بیانیه هایی را نیز بین مردم پخش نمودند .

kalemeh1

 پرونده ای روشن که این افراد در زمینه افروختن آتش اختلافات و فریب برخی مردم و ایجاد نا آرامی در سال ۸۸ داشتند و اصرار بر برپایی جلسه علی رغم مخالفت و تذکر مراجع قانونی مشخص می نماید که هدف این کانون، ایجاد فتنه جدید و نا آرامی قبل از انتخابات در گیلان است.

در پی اتفاقات روز گذشته سریعاً سایتهای صهیونیستی ضد انقلاب و سخنگوی رسمی فتنه ۸۸ نیز با پوشش خبری این اتفاق ، ابتدا در دروغی روشن این جلسه را قانونی قلمداد نمود در حالیکه هیچگونه مجوزی جهت برپایی مراسم دریافت نشده بود . دوم اینکه سعی نمود با نسبت دادن ممانعت نیروهای انتظامی از برگزاری این برنامه به افرادی که از آنها بعنوان لباس شخصی یاد نمود،  با بازسازی ادبیات فتنه گرانه ، گام دوم فتنه یعنی موج خبرسازی را راه بیاندازد.

پوشش سریع خبر تحریف شده  اتفاق روز گذشته توسط سایت های صهیونیستی “بالاترین” ، سایت رسمی فتنه “کلمه” سایت گروه غیر قانونی ملی مذهبی و… نشان می دهد  کانون فتنه  گیلان  وظیفه خود که طی نمودن گام به گام  و مرحله به مرحله مسیر  ایجاد ناآرامی قبل از انتخابات است ، را شروع نموده و بعد از انجام وظیفه کانون فتنه ،حال رسانه های ضد انقلاب گام دوم یعنی حمایت کامل خود و ایجاد موج خبری  را در دستور کار خود قرار داده اند. به نظر می رسد این پروژه در شکلهای مختلف تکرار یابد./۸دی

Share