هیچ کسی قبل از انقلاب به اندازه آیت الله بهجت با امام همراهی نکرد

پناهیان تصریح کرد: “از آیت الله بهجت(ره) می پرسیدند چه کنیم؟ می فرمودند: نماز اول وقت” نماز یعنی با ادب در مقابل خدا ایستادن. اگر مومن نماز را با توجه بخواند، در واقع روحش عظمت پیدا کرده است.

به گزارش دیار میرزا به نقل از  خبرنگار تسنیم از رشت ، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان عصر روز شنبه در چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله بهجت فومنی(ره) که در مهدیه رشت و به همت هیأت روضات الحسین(ع) این شهر برگزار شد، اظهار کرد: حضرت رسول اکرم (ص) در هنگام رکوع عظمت خدا را مشاهده می کردند و نمی توانستند سر از رکوع بردارند.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ذکر محوری نماز، الله اکبر است، خاطرنشان کرد: اذکار دیگر نماز تعبیر دیگری از الله اکبر است.IMG_8897

پناهیان همچنین تصریح کرد: “از آیت الله بهجت(ره) می پرسیدند چه کنیم؟ می فرمودند: نماز اول وقت” نماز یعنی با ادب در مقابل خدا ایستادن. اگر مومن نماز را با توجه بخواند، در واقع روحش عظمت پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه وقتی در عراق انفجاری رخ می داد، آیت الله بهجت در درس و استفتائات، حالشان بد می شد، ابراز نمود: داشتن سعه صدر، دلسوز بودن و خودخواه نبودن انسان را به اینجا می رساند.

پناهیان با مقایسه عظمت امثال آیت الله بهجت با حقارت بعضی سیاسیون  خودخواهکهمیگویندمابادشمناناسلامواسرائیلکارینداریم،ابرازنمود: آیابویتعفنوحقیر بودن از این کلام به مشام نمی رسد؟ این در حالی است که این افراد خودشان را در حد کاندیدای ریاست جمهوریکشورمیدانند. بایدرییسجمهوریانتخابکنیمکهذرهایبویآیتاللهبهجتبدهد.

پناهیان با اشاره به علل پیروزی لبنان از زبان رزمندگان حزب الله اشاره نمود که می گفتند ما به واسطه دو دلیل توانستیم مقاومت کنیم ، اول فرمان امام خامنه ای و دوم پیام آیت الله بهجت که فرمودند : من دعایتان می کنم .  درزمانیکهدراوججنگبودیمآیتاللهبهجتپیامدادندکهشماپیروزیدواینپیامبرایرزمندگانبسیارروحیهبخشبود.

وی با بیان اینکه هیچ کسی قبل از انقلاب به اندازه آیت الله بهجت با امام همراهی نکرد، خاطرنشان کرد: آیت الله بهجت نفر دوم در راهبری معنوی جامعه بودند و به لحاظ همراهی با امام در قبل و بعد از انقلاب نقش بی بدیلی داشت و نفس ایشان عالم انقلابی و شهید می ساخت و کمکی که آیت الله بهجت بر سر سجاده دعا به امام خامنه ای می کردند، رکن نظام بود.

وی در ادامه بیان نمود: وقتی ایشان از دنیا رفتند، حضرت آقا فرمودند که ما تکیه گاه خود را از دست دادیم.

پناهیان گناه را ویژه انسان‌های حقیر برشمرد و گفت: خدا کشور را از دست سیاسیون ضعیفی که می‌خواهند ذلیلانه با آمریکا رابطه برقرار کنند، نجات دهد.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: وابستگی به عظمت الهی انسان را بزرگ می کند اما بعضی از سیاسیون ذلیل و حقیر به دلیل دوری از خداوند می‌خواهند با آمریکا رابطه برقرار کنند. چون حقیرند و تکیه بر عظمت پروردگار ندارند.

IMG_8880

وی با تأکید بر اینکه دعا نکردن برای مسلمانان باعث می شود که مشکلات آنها  بهشمانزدیکشود،افزود: سیاسیبودنچیزیجزایننیست. انسانهایکوچکدرسیاستذلیلاندوصداقتوصلابتندارند.

IMG_8921 IMG_8909 IMG_8903 IMG_8897 IMG_8880 IMG_8866 IMG_8875

Share