نماینده رشت در کنار کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری+عکس

  به گزارش دیار میرزا نفر اول از سمت راست دکتر حسن تامینی نمانده مردم رشت ،نفردوم سردار امیر گل مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر قالیباف در گیلان مشاهده می شوند

 

به گزارش دیار میرزا نفر اول از سمت راست دکتر حسن تامینی نمانده مردم رشت ،نفردوم سردار امیر گل مسئول دفتر ارتباطات مردمی دکتر قالیباف در گیلان مشاهده می شوند

photo(3)

Share