عاشوری:امنیت ملی کشور مرهون حضور حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش دیارمیرزا ناصر عاشوری، با اعلام اینکه امسال اوج حماسه سیاسی در انتخابات رقم خواهد خورد، افزود:  تمامی آحاد مردم باید برای تحقق این حماسه بزرگ تلاش کنند. وی همچنین با بیان اینکه تخریب دیگران برای هیچ کاندیدایی شانیت و ارزش نیست، اظهارداشت: جایگاه ریاست جمهوری متعلق به یک شخص نیست بلکه مربوطه به […]

به گزارش دیارمیرزا ناصر عاشوری، با اعلام اینکه امسال اوج حماسه سیاسی در انتخابات رقم خواهد خورد، افزود:  تمامی آحاد مردم باید برای تحقق این حماسه بزرگ تلاش کنند.

وی همچنین با بیان اینکه تخریب دیگران برای هیچ کاندیدایی شانیت و ارزش نیست، اظهارداشت: جایگاه ریاست جمهوری متعلق به یک شخص نیست بلکه مربوطه به تمامی آحاد مردم است بنابراین باید از قداست این جایگاه صیانت شود.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات میدان رقابت سیاسی نه تخریب و تهدید دیگران است.

وی با عنوان اینکه دولت مجری انتخابات است بنابراین نباید خود را در مظان اتهام قرار دهند، افزود: این گونه رفتار انتخابات را مخدوش و ذهنیت منفی در جامعه ایجاد می کند البته این بدان معنی نیست که طرفداران دولت هیچ کاندیدای نداشته باشند.

عاشوری در ادامه انتخابات شورای شهر و روستا را بسیار با اهمیت دانست و اظهارداشت: مردم به کسانی رای دهید که ضمن امانتداری دارای تجربه، تخصص سلامت اخلاقی و مالی باشند.

وی با تصریح اینکه مسئولان باید با صداقت و سلامت نفس برای اعتلای روز افزون کشور تلاش کنند،  یادآورشد: جایگاه شورای اسلامی شهر و روستا  قداست دارد از این رو باید حافظ این قداست بود.

Share