روابط عمومی ها خون جاری دستگاه ها هستند

به گزارش دیار میرزا استاندار گیلان در گردهمایی مدیران روابط عمومی استان که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شده بود گفت : اطلاع رسانی توسط روابط عمومی ها باید موجب اعتماد سازی در بین جامعه و رسانه ها شود .مهندس کیهان هاشم نیا بابیان اینکه روابط عمومی پرچم اعتماد هردستگاه هستند افزود : روابط عمومی ها خون جاری دستگاه ها بوده و ارتباط این خون با جان و روح مردم هستند .

به گزارش دیار میرزا استاندار گیلان در گردهمایی مدیران روابط عمومی استان که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شده بود   گفت : اطلاع رسانی توسط روابط عمومی ها باید  موجب اعتماد سازی در بین جامعه و  رسانه ها شود .
مهندس کیهان هاشم نیا بابیان اینکه روابط عمومی پرچم اعتماد هردستگاه هستند افزود : روابط عمومی ها خون جاری دستگاه ها بوده و ارتباط این خون با جان و روح مردم هستند .
وی با تأکید برآموزش فعالان عرصه روابط عمومی اظهارداشت : کارکنان روابط عمومی ها باید متخصص و دوره دیده در این بخش باشند چرا که داشتن تخصص در ارتقای کیفیت خدمات ارتباط مستقیمی دارد .
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه نباید نسبت به افکار عمومی بی توجه بود ادامه داد : مردم مابسیار باهوش هستند به همین دلیل باید در اطلاع رسانی به آنان بسیار دقت شود تا موجب اعتماد آنان شود و از ساده انگاری در اطلاع رسانی ها پرهیز شود .

مهندس هاشم نیا تصریح کرد : روابط عمومی هایی موفق هستند که کارتخصصی حوزه خود را انجام می دهند وبا تلاش بیشتر از توانایشان باید نشان دهند که می توانند مشاور صدیق و توانمندی برای رئیس سازمان خود باشند .
وی با بیان اینکه توانمندی روابط عمومی ها به عملکردشان است گفت : معیار سنجش مدیران ، میزان رضایتمندی بین مردم است و این رضایتمندی با تلاش روابط عمومی ها حاصل می شود .
استاندار گیلان با انتقاد از اینکه بسیاری از اطلاع رسانی ها و تبلیغات ما به ضد تبلیغ تبدیل شده و اثرسوء در جامعه دارد افزود : باید روابط عمومی ها بجای اینکه فقط همت خود رامنحصربه نصب پرده و بنر کنند فکر کرده وبرنامه ریزی کنند که استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و تبلیغات چگونه باید باشد تا تأثیرگذاری اش بیشتر و موجب اعتماد سازی   شود .
رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی ها با اشاره به اینکه در روزگار پیچیده ی فتنه ها علیه نظام بیان دستاوردهای خدمتگزاران مردم بسیار مهم است گفت : روابط عمومی ها باید این هنر را داشته باشند تابرای تبلیغات مناسب از استراتژی رسانه ای خوب بهره بگیرند .

استاندار گیلان در همین زمینه تأکید کرد : بخشی از تقویت رسانه ها در حوزه ی اطلاع رسانی نیز وابسته به فعالیت روابط عمومی ها است .
وی گفت : البته در بیان خدمات نباید به آمارسازی روی آورد و از طرف دیگر بیان نکردن آمارهای درست نیز همانند آمارسازی اشتباه است .
گلشن دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی ها ی استان و مسئول اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری نیز در این نشست با اشاره به جایگاه روابط عمومی ها در نظام ارتباطات سازمان ها با مردم ور سانه ها گفت : تقویت این جایگاه منجر به بهبود شیوه های ارائه ی دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جامعه و ایجاد نشاط اجتماعی براساس فرامین رهبر معظم انقلاب می شود .
در این نشست چند نفراز مسئولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی به بیان مشکلات و دیدگاههای خود در حوزه      روابط عمومی و اطلاع رسانی پرداختند .

Share