گزارش تصویری روز دوم ثبت نام داوطلبین نامزدی انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش دیار میرزا : امروز یکی از خلوترین روزای وزارت کشور محسوب میشد به همین دلیل عکاسان از هر کاندیدی به صورت کامل استقبال میکردند و ان فرد رو در تمام مراحل ثبت نام همراهی

به گزارش دیار میرزا : امروز یکی از خلوترین روزای وزارت کشور محسوب میشد به همین دلیل عکاسان از هر کاندیدی به صورت کامل استقبال میکردند و ان فرد رو در تمام مراحل ثبت نام همراهی

Share