جعفرزاده:انتخابات تبلور اراده و خواست مردم است

به گزارش دیارمیرزا نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم است. غلامعلی جعفرزاده، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی […]

jafarzadeh

به گزارش دیارمیرزا نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اداره حکومت و قانونگذاری در چارچوب اصول قانون اساسی با اداره و نظر ملت تعیین و برگزاری انتخابات در حقیقت تبلور اراده و خواست مردم است.

غلامعلی جعفرزاده، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ششم قانون اساسی ” امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون تعیین می شود. “

وی همچنین اظهارداشت: انتخابات گزینش بهترین هاست، بر اساس ضوابط مشخص در قانون اساسی مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئیس جمهور انتخاب و به این ترتیب حق و سهم خود را در اداره کشور به یک فرد که او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته های خود تشخیص دادند، تفویض می کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود بنابراین قانون اساسی ضمن اینکه اختیار انتخاب رئیس جمهور را به مردم داده ضوابط و محدوده انتخاب را نیز مشخص کرده است تا کشور از مسیر اهداف حکومت اسلامی خارج نشود.

وی افزود: به طورکلی کلمه انتخابات گزینش اصلح فرد یا افرادی از جامعه از طرف مردم تلقی می شود، برای تحقق این امر باید امکانات، محیط مناسب و مساعد برای مردم از سوی دستگاه های اجرایی و نظارتی مهیا شود.

جعفرزاده اظهارداشت: سیاست گذاران امر انتخابات باید مردم را از چارچوب و ضوابط حاکم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگی انتخاب اصلح را روشن کنند.

وی تصریح کرد: مسئولان امر برگزاری انتخابات باید محیط انتخابات را از آلودگی ها پاک و نگذارند افراد و یا گروه هایی از جامعه با ایجاد جو و فشار سیاسی، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و این مهم را از مسیر اصلی دور کنند.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان بیان داشت:  نحوه برگزاری انتخابات را قانون انتخابات تعیین می کند که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و همه افراد و گروه ها باید آن را محترم بشمارند و در مسیر آن حرکت کنند.

وی یادآورشد: مردم در مقابل رای خود توقع دارند مسئولان نظام با تلاش خود مشکلات آنان را رفع کنند و در راه شکوفایی کشور در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از هر گونه فعالیتی دریغ نورزند.

Share