تصاویر:سخنرانی رضایی در دانشگاه بوعلی همدان

به گزارش دیار میرزا محسن رضایی در سفر امروز خود به استان همدان در دانشگاه بوعلی شهر همدان حاضر شد و برای دانشجویان سخنرانی نمود.

به گزارش دیار میرزا محسن رضایی در سفر امروز خود به استان همدان در دانشگاه بوعلی شهر همدان حاضر شد و برای دانشجویان سخنرانی نمود.

Share