انصراف داوود احمدی نژاد از کاندیداتوری به نفع جلیلی

برخی گزارش‌ها حاکی است داوود احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است. به گزارش فارس، برخی گزارش ها حاکی است داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کاندیدا شده بود،  به نفع سعید جلیلی از نامزدی در انتخابات ریاست […]

برخی گزارش‌ها حاکی است داوود احمدی نژاد به نفع سعید جلیلی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است.

به گزارش فارس، برخی گزارش ها حاکی است داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کاندیدا شده بود،  به نفع سعید جلیلی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داده است اما تاکنون اعلام رسمی در این باره صورت نگرفته است.

Share