اعطای نشان ملی ایثار به سه جانباز قطع نخاع و هفت نفر از همسران شهدای استان گیلان توسط رییس جمهور+عکس

به گزارش دیارمیرزا اعطای نشان ملی ایثار به سه جانباز قطع نخاع و هفت نفر از همسران شهدای استان گیلان از سوی دکتر احمدی نژاد دکتر محمود احمدی نژاد  رییس جمهور در جلسه استانی هیئت دولت در استان گیلان با اعطای نشان ملی ایثار از مقام والای سه نفر از جانبازان قطع نخاع و هفت […]

به گزارش دیارمیرزا اعطای نشان ملی ایثار به سه جانباز قطع نخاع و هفت نفر از همسران شهدای استان گیلان از سوی دکتر احمدی نژاد

دکتر محمود احمدی نژاد  رییس جمهور در جلسه استانی هیئت دولت در استان گیلان با اعطای نشان ملی ایثار از مقام والای سه نفر از جانبازان قطع نخاع و هفت نفر از همسران شهدای استان تجلیل کرد.

رییس جمهور همچنین در این جلسه به یک نفر از فرهیختگان استان گیلان لوح زرین سپاس اعطا کرد.

 

Share