استانداراسبق گیلان،نامزد ریاست جمهوری را همراهی کرد + عکس

 به گزارش دیارمیرزا محمد‌رضا عارف معاون اول دولت خاتمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور در وزارت کشور برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.یکی از کسانی که عارف را در وزارت کشور همراهی می کرد، علی صوفی استاندار اسبق گیلان در دوره اصلاحات و وزیر تعاون دولت دوم […]

 به گزارش دیارمیرزا محمد‌رضا عارف معاون اول دولت خاتمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور در وزارت کشور برای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.یکی از کسانی که عارف را در وزارت کشور همراهی می کرد، علی صوفی استاندار اسبق گیلان در دوره اصلاحات و وزیر تعاون دولت دوم خاتمی بود.

IMG10090737

Share