گزارش تصویری تودیع و معارفه امام جمعه شهرستان لاهیجان

. . . . . . . . . . . . . .

.

تودیع و معارفه (5)

.تودیع و معارفه (1)

.تودیع و معارفه (2)

.تودیع و معارفه (3)

.تودیع و معارفه (4)

استقبال و خداحافظی  (10)

.استقبال و خداحافظی  (1)

.استقبال و خداحافظی  (2)

.استقبال و خداحافظی  (3)

.استقبال و خداحافظی  (4)

.استقبال و خداحافظی  (5)

.استقبال و خداحافظی  (6)

.استقبال و خداحافظی  (7)

.استقبال و خداحافظی  (8)

.استقبال و خداحافظی  (9)

Share