کارمندان ۴۰۲هزار و ۵۰۰تومان عیدی می‌گیرند

به گزارش دیارمیرزا:رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: عیدی امسال کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری به مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که همزمان با حقوق بهمن‌ماه به حساب آنان واریز می‌شود. وی افزود: میزان عیدی کارمندان بر اساس فرمول و طبق مصوبه دولت و نیز […]

به گزارش دیارمیرزا:رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد: عیدی امسال کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری به مبلغ ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود که همزمان با حقوق بهمن‌ماه به حساب آنان واریز می‌شود.

وی افزود: میزان عیدی کارمندان بر اساس فرمول و طبق مصوبه دولت و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری از حاصل ضرب عدد ۸۰۵ در ضریب ۵ هزار ریالی حقوق به دست می‌آید که رقم ۴ میلیون و ۲۵هزار ریال خواهد بود.

کارگران میلیونی عیدی می‌گیرند
در همین حال، حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳ برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است که با تصویب حداقل دستمزد ۳۸۹۷۰۰ تومانی سال‌جاری، حداقل عیدی پایان سال مشمولان قانون کار – کارگران-  ۷۷۹۴۰۰ تومان و حداکثر آن نیز ۱۱۶۹۱۰۰تومان خواهد بود.
Share