نیک صفت: اجرای طرح مهر آفرین لغو نشده و لازم الاجراست

به گزارش دیار میرزا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: یک صفت اظهار داشت: ابلاغیه ای مبنی بر لغو مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه ای ،بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: یک صفت اظهار داشت: ابلاغیه ای مبنی بر لغو مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه ای ،بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و اجرای آن متوقف نمی شود

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت:طرح مهر آفرین لغو نشده و به جدیت اجرایی شدن آن پیگیری می شود.
نیک صفت در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت اظهار داشت: ابلاغیه ای مبنی بر لغو طرح مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه ای ،بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و اجرای آن متوقف نمی شود.
نیک صفت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کرد وگفت : دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می کند را رفع کند و موافقت مجلس را جذب نماید، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

وی افزود:هر وقت براساس تصویب مجلس مغایرت قانونی در مصوبات تشخیص داده شد ، وظیفه ی ما تمکین از قانون است ولی تا زمانی که اجرای آن لغو نشده کلیه مسئولین اجرایی در کشور اعم از ملی و استانی موظف به اجرای آن مصوبه هستند.
نیک صفت در ادامه افزود:طرح مهرآفرین،شامل استخدام نیروهای جدید و بخشی ازآن نیز با رعایت قانون به تبدیل وضعیت نیروهای شاغلی است که سالیان سال به نظام اداری کشور خدمت می کنند مربوط می شود .
معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مورد مزایای اجرایی طرح مهر آفرین گفت:در این طرح سعی شده با رعایت قانون و مقررات یکی از مهمترین دغدغه های نسل جوان ، اشتغال و امنیت شغلی را برطرف شود .
وی گفت: انتظار داریم با رویکرد مثبت به این طرح نگاه شود و همه مسئولین اجرایی کشور با جدیت برای اجرایی شدن آن تلاش کنند.
نیک صفت ادامه داد :طرح مهر آفرین به منظور استخدام نیروهایی تحصیل کرده و مورد نیاز نظام اداری و برقراری امنیت شغلی برای کارکنانی که سالیان سال است که در نظام اداری خدمت می کنند بوجود آمده است.
وی افزود:این طرح در کل کشور اجرایی می شود و تمام مواردی که در بحث استخدام ، ساماندهی و امنیت شغلی وجود دارد در این طرح دیده شده است.

Share