عکس/ بستری شدن باهنر در بیمارستان شهید رجایی

دیار میرزا : محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان شهید رجائی تهران منتقل و در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری شد. هر چند وی تکذیب کرد اما خبرگزاری دانشجو عکسی از وی بر روی تخت بیمارستان منتشر کرد.

دیار میرزا : محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان شهید رجائی تهران منتقل و در بخش سی سی یو این بیمارستان بستری شد. هر چند وی تکذیب کرد اما خبرگزاری دانشجو عکسی از وی بر روی تخت بیمارستان منتشر کرد.

265635_119

Share