شرکت صدرا فعالیت های خود را در گیلان به حالت تعلیق در خواهد آورد

به گزارش دیارمیرزا به نقل از گیلانستان شنیده ها حکایت از این دارد که شرکت سرمایه گذاری صدرا کلیه ی فعالیت های اقتصادی و  ورزشی خود را در استان گیلان تعلیق خواهد کرد. به گفته منابع نزدیک به این شرکت، شهرام قویدل، مالک باشگاه داماش و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرا با نارضایتی از وضع […]

به گزارش دیارمیرزا به نقل از گیلانستان شنیده ها حکایت از این دارد که شرکت سرمایه گذاری صدرا کلیه ی فعالیت های اقتصادی و  ورزشی خود را در استان گیلان تعلیق خواهد کرد.

thumbopen.phpبه گفته منابع نزدیک به این شرکت، شهرام قویدل، مالک باشگاه داماش و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرا با نارضایتی از وضع موجود و عدم حمایت از طرح ها و برنامه های پیش بینی شده، توقف فعالیت های ورزشی و اقتصادی این شرکت را طی روزهای آینده رسما اعلام خواهد نمود. این در حالی است که حضور “صدرا” در عرصه سرمایه گذاری چای و انعکاس خبر باز پرداخت مطالبات چای، موجی از شادمانی را در میان کشاورزان چایکار و کارخانجات چای بوجود آورده بود.

Share