حرکت ارزشی سیدمهدی رحمتی

به گزارش  دیارمیرزا  به نقل ازمشرق، سید مهدی رحمتی در بازی با ملوان که دیرتر از بقیه بازیکن ها وارد زمین شده بود، هنگام وارد شدن به زمین چمن صدای قرآن را شنید و به احترام قرآن ایستاد تا تلاوت قرآن تمام شود و سپس به بقیه بازیکنان پیوست .

به گزارش  دیارمیرزا  به نقل ازمشرق، سید مهدی رحمتی در بازی با ملوان که دیرتر از بقیه بازیکن ها وارد زمین شده بود، هنگام وارد شدن به زمین چمن صدای قرآن را شنید و به احترام قرآن ایستاد تا تلاوت قرآن تمام شود و سپس به بقیه بازیکنان پیوست .

14432455

Share