تصاویر/ بازکردن ضریح قدیم امام حسین(ع)

با اغاز عملیات تعویض ضریح امام حسین(ع) ضریح قدیم آن حضرت از مضجع شریف حضرت اباعبدالله (ع) باز شد.

با اغاز عملیات تعویض ضریح امام حسین(ع) ضریح قدیم آن حضرت از مضجع شریف حضرت اباعبدالله (ع) باز شد.

Share