تذکرات کتبی نمایندگان گیلان به مسئولان اجرایی/یکشنبه ۲۹بهمن

دیارمیرزا: ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، به وزیر راه وشهرسازی در خصوص تسریع در ساخت جاده دیلمان ـ سیاهکل، به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون تسریع در پرداخت مطالبات چایکاران و به وزیر کشور پیرامون تسریع در ارتقای تقسیمات کشوری لاهیجان و […]

دیارمیرزا: ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در پرداخت مطالبات ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، به وزیر راه وشهرسازی در خصوص تسریع در ساخت جاده دیلمان ـ سیاهکل، به وزیر جهاد کشاورزی پیرامون تسریع در پرداخت مطالبات چایکاران و به وزیر کشور پیرامون تسریع در ارتقای تقسیمات کشوری لاهیجان و سیاهکل و به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اتخاذ تدابیر بازدارنده‌ صادراتی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت پسته تذکر داد.

Share