انتقاد هاشمی از افراطیون صاحب رسانه

به گزارش دیار میرزا به نقل از فارس ۲۴ :هاشمی رفسنجانی در دیدار شورای مرکزی و جمعی از اعضای حزب اراده ملت ایران با اشاره به معنای نقد که باید سره از ناسره جدا شود، اظهار داشت: در مکتب اسلام که باید انتقاد همراه با ادب و اخلاق اسلامی باشد، متأسفانه توسط گرو ههای افراطی […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از فارس ۲۴ :هاشمی رفسنجانی در دیدار شورای مرکزی و جمعی از اعضای حزب اراده ملت ایران با اشاره به معنای نقد که باید سره از ناسره جدا شود، اظهار داشت: در مکتب اسلام که باید انتقاد همراه با ادب و اخلاق اسلامی باشد، متأسفانه توسط گرو ههای افراطی صاحب رسانه، انتقاد، توأم با توهین و به کار بردن زشت ترین الفاظ ادا می شود و آنها تحمل شنیدن هیچ گونه ندای مخالف یا مغایر با عقاید خود را ندارند.


رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه «همه باید به هر نحو که می توانند در تصحیح اشتباهات و اصلاح جامعه بکوشند »، زمینه ایجاد اعتدال در جامعه را مبنا قرار دادن
پذیرش «قول احسن » دانست. وی ادامه داد: افراط یگری و اقدامات خارج از حد اعتدال در درازمدت به ضد خود یعنی تفریط می انجامد و افراطی گری باتلاقی است که عامل آن هر
چه جلوتر م یرود، بیشتر گرفتار جهل و خمودگی می شود.عضو مجلس خبرگان خاطر نشان کرد: اگر قرار بود حضرت امام تسلیم افراطیون و متعصبان شوند، هنوز هم ما با عراق در جنگ بودیم اما عقلانیت و تدبیر ایشان ایجاب کرد ادامه پیروزی ها در صلح و پذیرش قطعنامه دنبال شود. هاشمی رفسنجانی دموکراسی را نتیجه گسترش آگاهی ها و انفجار اطلاعات و سرنوشت قطعی جوامع امروزی خواند و با اشاره به فواید این تجربه صحیح بشری، احزاب و انتخابات را دو مؤلفه مهم جامعه دموکراتیک دانست. وی اضافه کرد: امروزه اداره جامعه بدون تحزب غیر ممکن است و اگر کسی ادعا کند که می توان بدون حزب، تشکّل و برنامه جمعی، جامعه را اداره کرد، سخنی گزاف و از سر بی تدبیری گفته است. وی بر همین اساس تأکید کرد که «لازم است احزاب و تشک لهای کوچک با تشکیل جبه هها و ائتلا فها، کارآمدی و مسئولیت پذیری خود را بالا ببرند تا اگر ضعفی متوجه اداره کشور شد، اصل نظام صدمه نبیند .»
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام احزاب را ضربه گیرهای نظام سیاسی خواند و با تأکید بر لزوم حضور و پذیرش احزاب فراگیر، برنام هدار و کارآمد، گفت: کلیت تعالیم اسلام
و همچنین قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دین مبین اسلام است، تحزب، انتخابات و حقوق مردم را پذیرفته و مورد توجه جدّی قرار داده است.

Share