تامینی:مخالف سرسخت هستم/ ندیمی:موافق مشروط

دیارمیرزا:۹۰ نفر از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در نظرخواهی درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شرکت کردند که بررسی این نظرخواهی از مخالفت حداکثری و موافقت حداقلی با اجرای این فاز در شرایط فعلی حکایت دارد.

دیار میرزا: از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نظرخواهی شده است و این نظرخواهی نشان می‌دهد که ۹۵ درصد شرکت کنندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند.

ندیمی-و-تامینی

مهر: ۹۰ نفر از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان در نظرخواهی خبرگزاری”مهر” درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شرکت کردند که بررسی این نظرخواهی از مخالفت حداکثری و موافقت حداقلی با اجرای این فاز در شرایط فعلی حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به موضوع داغ این روزهای محافل دولتی، خصوصی و عمومی تبدیل شده است. دولتمران در حالی موافق سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی هستند که مجلس شورای اسلامی به شدت مخالف اجرای این فاز است و تاکنون تمام راه‌ها را در این باره به روی دولت بسته است.

با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری “مهر” از فعالان اقتصادی و سیاسی، نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان، اساتید دانشگاه و اقتصاددانان درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی نظرخواهی کرده است. این نظرخواهی نشان می‌دهد که ۹۵ درصد شرکت کنندگان مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها هستند. جزئیات این نظرخواهی را در ادامه می خوانید:

حسن تامینی، نایب رئیس کمیون بهداشت  و درمان- رشت: مخالف سرسخت اجرای فاز دوم هدفمندی هستم، زیرا بنزین سه هزار تومانی تبعات منفی اقتصادی دارد و شرایط زندگی مردم را سخت تر می کند.

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی- لاهیجان و سیاهکل: موافق مشروط، مشخص شود از چه زمانی، چگونه و نحوه بازتوزیع به چه صورت خواهد بود.

Share