آقایی : اطلاع رسانی بهترین رویکرد در بحث پیشگیری از جرایم است

به گزارش دیار میرزا به نقل از فریاد گیلان :جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان جرایم رایانه ای و اینترنتی را حاصل انسان، اجتماع و تکنولوژی دانست و به خبرنگار شبستان گفت: بشر با ورود به هزاره سوم به موفقیت های قابل ملاحظه ای دست یافته که اگر این […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از فریاد گیلان :جان احمد آقایی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان جرایم رایانه ای و اینترنتی را حاصل انسان، اجتماع و تکنولوژی دانست و به خبرنگار شبستان گفت: بشر با ورود به هزاره سوم به موفقیت های قابل ملاحظه ای دست یافته که اگر این پیشرفت ها با مولفه های اخلاقی عجین نشود جرایم پیشرفته بشری ظهور و بروز می کند.

phpThumb.phpوی جرایم رایانه ای را پدیده نوظهور و نوین دانست و افزود: قانونگذار برای مهار پدیده های نابهنجار، بحث جرم انگاری را مطرح کرده است.
آقایی، بحث پیشگیری را از وظایف ذاتی بخش های قضایی عنوان و تصریح کرد: در بحث پیشگیری نه تنها خود دستگاه قضایی بلکه تمام سازمان ها و نهادها باید در این امر پیشگام باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان ادامه داد: بهترین رویکرد در بحث پیشگیری، آگاهی دادن، اطلاع رسانی و نهادینه کردن این پدیده است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی هم جذبه داشته فریبنده نیز است، تصریح کرد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی، میزان جرایم رایانه ای را به مرور زمان کاهش می دهد.
آقایی با اشاره به اینکه حیثیت و کرامت انسانی در دین مبین اسلام مورد توجه ویژه قرار دارد، اذعان کرد: نظام ما که منبعث از آموزه های دینی و الهی است، اجازه نمی دهد هر کسی به راحتی وارد حریم خصوصی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی از تمامی ظرفیت ها در بحث پیشگیری از جرایم استفاده می کند، افزود: سرعت در رسیدگی، دقت و حتمیت یکی از مصادق پیشگیری در بحث کیفری است.

Share