ورود مجلس به ماجرای استخدام بی قید وشرط ۱۵۰۰ نفر در دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیات تطبیق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور را بررسی خواهد کرد و نظر کارشناسان ذیربط را در این موضوع لحاظ و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش دیار میرزا به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ایرج ندیمی درباره مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر استخدام بدون ضابطه ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور به مهر گفت:در ارتباط با استخدام عناوین مختلف جذب و طبیعتا شرایط متفاوتی داریم اما اینکه این افراد از آزمون عبور می کنند یا نه و اینکه این موضوع از طریق روزنامه ها و دیگر رسانه ها به نظر افراد مشابه می رسد از نکاتی است که جای سئوال است.26202_orig

وی با بیان اینکه جذب بدون ضابطه ۱۵۰۰ نفر و تصویب آن در هیات دولت بدون در نظر گرفتن شرایط یاد شده قطعا از نظر عدالت و قانون محل اشکال است، گفت: باید دید چه ویژگی‌، مزیت‌، شرایط‌، چگونگی جذب و چه سابقه‌ای در این نوع جذب لحاظ می شود درغیر این صورت مشکلات زیادی در این باره بوجود خواهد آمد. البته شاید این تصمیم عقبه ای داشته باشد که در این صورت دولت باید در این خصوص توضیح دهد.

این نماینده مجلس درباره بررسی مصوبات هیات دولت توسط مجلس شورای اسلامی و مطابقت دادن آن با قانون اساسی و قوانین مثل قانون خدمات کشوری تاکید کرد: طبق قانون هر نوع مصوبه دولت توسط هیات تطبیق قانون اساسی مجلس می تواند بررسی شود.
وی اضافه کرد: هیات تطبیق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرایی رئیس جمهور را بررسی خواهد کرد و نظر کارشناسان ذیربط را در این موضوع لحاظ  کرده و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد:اگر این مصوبه دولت با قوانین مغایرت داشته باشد این موضوع حتما به دولت ارجاع خواهدشد البته اولویت دادن به زمان بررسی مصوبات توسط رئیس مجلس و هیات رئیسه تصمیم گیری می شود.
Share