مأموریت ویژه استاندار گیلان به اداره کل بازرسی استانداری

مهندس کیهان هاشم نیا امروز در جمع مدیران استان با بیان اینکه در چندماه گذشته برخی از افراد بصورت قراردادی و شرکتی در دستگاههای اجرایی با استفاده از ارتباطات غیر اداری و خانوادگی جذب شدند گفت : به اداره کل بازرسی مدیریت و عملکرد حقوقی استانداری مأموریت دادم تا گزارشی از این نوع جذب نیروها در سالجاری را تهیه کند .

 

استاندارگیلان به اداره کل بازرسی استانداری مأموریت داد نحوه ی جذب برخی نیروها در دستگاههای اجرایی را بررسی کند .
مهندس کیهان هاشم نیا امروز در جمع مدیران استان با بیان اینکه در چندماه گذشته برخی از افراد بصورت قراردادی و شرکتی در دستگاههای اجرایی با استفاده از ارتباطات غیر اداری و خانوادگی جذب شدند گفت : به اداره کل بازرسی مدیریت و عملکرد حقوقی استانداری مأموریت دادم تا گزارشی از این نوع جذب نیروها در سالجاری را تهیه کند .
وی با بیان اینکه جذب نیرو بصورت فامیلی و از طریق باند بازی ظلم و گناه بزرگ در حق نیروهای تحصیلکرده و نخبگان جامعه است گفت : باید شرایط رقابت سالم برای جذب نیروها در دستگاههای اجرایی وجود داشته باشددر ماههای گذشته متأسفانه برخی افراد بصورت قراردادی و شرکتی در بعضی از دستگاههای اجرایی جذب شدند که اغلب مرتبط و از اقوام کارکنان شاغل در دستگاهها هستند .
نماینده ی عالی دولت در گیلان همچنین با اشاره به تفویض اختیار به استانداران برای تبدیل وضعیت نیروهای انسانی شاغل در دستگاههای اجرایی گفت : این تفویض اختیار به معنی جذب بی ضابطه و بدون در نظرگرفتن موارد و اختیارات تعیین شده در قانون نیست .

 

 

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم در این نشست گفت : مجوز استخدام نیروی انسانی در هر استان به استانداران تفویض شده است .

دکتر هاجرتحریری نیک صفت با تشریح جزئیات طرح مهر افرین گفت : در راستای اجرای این طرح که به دنبال رفع موانع استخدامی و تبدیل وضعیت نیروی انسانی شاغل در نظام اداری کشور است مجوز استخدام نیروی انسانی در هراستان به استانداران تفویض شده است .

 

 

وی گفت : رئیس جمهور برای اجرای هرچه بهتر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تمرکز زدایی وحل وفصل سریع برداشتن موانع تبدیل وضعیت نیروهای انسانی در استان ها این اختیارات را تفویض کرده است .

معاون راهبردی منابع انسانی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود : براساس اعلام نیازی که از سوی استانها جهت جذب نیروی انسانی انجام گرفته تعداد سهمیه هر استان مشخص شده است .

دکتر هاجر تحریری نیک صفت با بیان اینکه نهادینه سازی فرهنگ کار و تلاش ، زمینه سازی جذب نیروی متخصص در مناطق محروم چابک سازی نظام اداری ، توسعه نظام اداری الکترونیک و شفاف سازی حقوق متقابل اداری و مردم را از ویژگی های طرح مهر آفرین عنوان کرد و گفت : اجرای طرح مهر افرین بستر اجرایی شدن ۹ بند از سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در نظام اداری را فراهم می کند .

Share