عصر دیروز مشایی به ملاقات جوانفکر رفت

در پی بستری شدن علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در بیمارستان آتیه، جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی عصر دیروز شنبه از وی عیادت کردند. اسفندیار رحیم مشایی، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله عیادت کنندگان از جوانفکر بودند.

اسفندیار رحیم مشایی عصر دیروز از علی اکبر جوانفکر عیادت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در پی بستری شدن علی اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در بیمارستان آتیه، جمعی از چهره های سیاسی و فرهنگی عصر دیروز شنبه از وی عیادت کردند. اسفندیار رحیم مشایی، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمدشریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از جمله عیادت کنندگان از جوانفکر بودند.
علی اکبر جوانفکر مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی که سرپرستی مؤسسه ایران را هم بر عهده دارد، ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه پنجم مهر ماه توسط دادستانی بازداشت شد.
دادگاه کیفری استان تهران در ۲۵ آبان سال گذشته، وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و شش ماه حبس تعزیری دیگر به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی محکوم کرده بود.
این دادگاه مدیرعامل خبرگزاری ایرنا را از هر گونه اشتغال و فعالیت مطبوعاتی در هر رده و سمتی اعم از دولتی و یا خصوصی به مدت سه سال محروم کرده است.
جوانفکر هفته گذشته با موافقت دادستانی از اوین به مرخصی ۴ روزه آمد و اکنون به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان آتیه تهران بستری شده است

Share