بیش از ۷۳ درصد مردم مصر به قانون اساسی « آری» گفتند

  به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، بر اساس بیانیه های حزب آزادی و عدالت نتایج اولیه همه پرسی پس از شمارش ۹۳.۹۶ درصد آرا حاکی از این است که از مجموع هفت میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۷۴ رای  ۵ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۶۳ رای به قانون […]

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، بر اساس بیانیه های حزب آزادی و عدالت نتایج اولیه همه پرسی پس از شمارش ۹۳.۹۶ درصد آرا حاکی از این است که از مجموع هفت میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۷۴ رای  ۵ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۶۳ رای به قانون اساسی آری گفتند که ۷۱.۴ درصد آرا را شامل می شود. در مقابل ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۵۹ نفر که به قانون اساسی نه گفتند که ۲۸.۶ درصد آرا را شامل می شود.

شمارش آرا در ۷ استان به پایان رسیده است و به زودی در ۱۰ استان باقیمانده نیز به پایان خواهد رسید.

استان المنوفیه تنها استانی است که نزدیک به ۵۱ درصد از جمعیت آن به قانون اساسی نه گفتند و موضوع غیرمنتظره «آری» گفتن قریب به اتفاق جمعیت «کفر الشیخ» زادگاه «حمدین صباحی» به قانون اساسی است. وی موسس جریان ملی مصر و یکی از شخصیت های جبهه نجات ملی به همراه عمروموسی و محمد البرادعی است که مخالف تصویب پیش نویس قانون اساسی بودند.

 

بالاترین رای مثبت به همه پرسی قانون اساسی در استان مطروح با ۹۱ درصد بود.

نتایج همه پرسی به تفکیک استان ها در زیر آمده است:

در استان الاسماعیلیه پس از شمارش آرای همه ۲۰۱ حوزه انتخابی ۱۷۹ هزار و ۹۰۵ نفر به قانون اساسی آری گفتند و ۷۶ هزار و ۹۰۵ نفر نه گفتند.

در استان الاقصر پس از شمارش آرای همه ۱۸۸ حوزه انتخابی ۱۳۳ هزار و ۷۶۴ نفر آری و ۴۰ هزار و ۷۰۷ نفر نه گفتند.

در استان البحر الاحمر پس از شمارش آرای همه ۶۴ حوزه انتخابی این استان ۴۴ هزار و ۱۳۷ نفر آری و ۲۶ هزار و ۳۱۵ نفر نه گفتند.

در استان الجیزه پس از شمارش آرای ۸۳۵ حوزه انتخابی از جمع ۸۸۸ حوزه ۹۴۹ هزار و ۸۲۲ نفر آری و ۴۵۹ هزار و ۸۲۲ نفر نه گفتند.

در استان البحیره پس از شمارش آرای ۸۳۵ حوزه انتخابی از جمع ۹۱۶ حوزه انتخابی ۷۵۴ هزار و ۵۵۲ نفر آری و ۲۵۱ هزار و ۱۱۱ نفر نه گفتند.

در استان السویز پس از شمارش آرای همه ۸۶ حوزه انتخابی ۱۰۵ هزار و ۴۶۱ نفر آری و ۴۲ هزار و ۹۳۴ نفر نه گفتند.

در استان الفیوم پس از شمارش آرای همه ۳۸۰ حوزه انتخابی ۴۸۵ هزار و ۸۰۲ آری و ۵۷ هزار و ۴۳۱ نه گفتند.

استان القلیوبیه پس از شمارش ۵۵۵ هزار و ۶۰۸ حوزه انتخابی ۴۷۲ هزار و ۵۴۲ نفر آری و ۳۱۱ هزار و ۴۹۲ نفر نه گفتند.

در استان المنوفیه پس از شمارش آرای ۵۶۱ حوزه انتخابی از مجموع ۵۶۲ حوزه انتخابی ۳۶۵ هزار و ۷۴۶ نفر آری و ۳۸۳ هزار و ۱۹۰ رای نه گفتند.

در استان المنیا پس از شمارش آرای ۶۳۶ حوزه انتخابی از مجموع ۶۶۴ نفر ۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر آری و ۱۴۰ هزار و ۲۵۲ نفر نه گفتند.

در استان الوادی الجدید پس از شمارش آرای ۹۱ حوزه انتخابی از مجموع ۹۸ حوزه انتخابی ۴۰ هزار و ۵۱۹ نفر آری و پنج هزار و ۸۳۹ نفر نه گفتند.

در استان بنی سویف پس از شمارش آرای ۴۴۲ حوزه انتخابی از مجموع ۴۴۳ حوزه انتخابی ۴۶۶ هزار و ۱۸ نفر آری و ۸۱ هزار و ۹۸۶ نفر نه گفتند.

در استان بورسعید پس از شمارش آرای ۸۱ حوزه انتخابی از مجموع ۱۰۴ حوزه انتخابی ۶۳ هزار و ۳۶۹ نفر آری و ۵۶ هزار و ۸۶۶ نفر نه گفتند.

در استان دمیاط پس از شمارش همه ۲۳۸ حوزه انتخابی ۲۰۵ هزار و ۸۵۲ نفر آری و ۱۱۳ هزار و ۹۴۵ نفر نه گفتند.

در استان قنا پس از شمارش آرای ۵۲۱ حوزه انتخابی از مجموع ۶۲۵ حوزه انتخابی ۲۷۱ هزار و ۶۸۷ نفر آری و ۵۱ هزار و ۸۵۴ نفر نه گفتند.

در استان کفر الشیخ پس از شمارش ۵۰۷ حوزه انتخابی از مجموع ۵۷۸ حوزه انتخابی ۳۱۰ هزار و ۲۵ نفر آری و ۱۵۹ هزار و ۴۴ نفر نه گفتند.

در استان مطروح پس از شمارش همه ۸۱ حوزه انتخابی ۶۸ هزار و ۱۱۹ نفر آری و شش هزار و ۶۶ نفر نه گفتند.

 

نتایج غیررسمی همه پرسی قانون اساسی مصر

 

به نوشته روزنامه مصری الاهرام، قرار است نتایج نهایی همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر فردا اعلام شود.

 

Share