بزرگ ترین کارخانه تولید خمیرمایه کشور به بهره برداری رسید

بزرگ ترین کارخانه تولید خمیرمایه ایران امروز – سه شنبه – با حضور ˈمحمود احمدی نژادˈ رییس جمهوری در استان خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگاردیارمیرزا به نقل از ایرنا، کارخانه تولید خمیرمایه توسعه نیشکر که بزرگترین کارخانه تولید خمیر مایه در کشور محسوب می شود، دارای ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزار تن خمیرمایه خشک است.

این کارخانه متعلق به کشت و صنعت نیشکر خوزستان بوده و از بالاترین کیفیت استاندارد برخوردار است.

این کارخانه که در ۲۵ کیلومتری جاده اهواز – آبادان قرار دارد، بزرگ ترین تولیدکننده الکل صنعتی ایران است.

Share