انتقاد کیهان از فریبکاری تازه لیدر حلقه انحرافی

به گزارش دیار میرزا ،روزنامه کیهان در ستون خبرهای ویژه امروز خود به تلاش‌های رییس جریان انحرافی برای حضور در انتخابات اشاره کرده و آورده است؛ تیم حامی رئیس حلقه انحرافی در صدد اجرای نمایش دعوت مردمی(!) از وی برای نامزدی است. طبق این سناریو که مشابه آن در سال ۸۴ از سوی یکی از […]

به گزارش دیار میرزا ،روزنامه کیهان در ستون خبرهای ویژه امروز خود به تلاش‌های رییس جریان انحرافی برای حضور در انتخابات اشاره کرده و آورده است؛ تیم حامی رئیس حلقه انحرافی در صدد اجرای نمایش دعوت مردمی(!) از وی برای نامزدی است. طبق این سناریو که مشابه آن در سال ۸۴ از سوی یکی از رقبای احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت، اشخاص و گروه هایی به شخص موردنظر مراجعه و با عرض نیاز و التماس، دعوت می کنند تا نامزد انتخابات شود. این ظاهرسازی هم اکنون نیز از سوی روزنامه های زنجیره ای برای یکی از چهره های سیاسی انجام می شود اما نکته جالب تقلید این روش از سوی حلقه انحرافی است. اخیرا مشاور آقای «م» در جمع چند نفر از حامیان وی گفته است؛ بعضی ها در انتخابات نگاه مطالبه گر و متکبرانه دارند و خود را بزرگ و کامل نشان می دهند؛ نگاهی که خود را برتر از دیگران می بیند و سفارش می کند از او بخواهند تا به عرصه گام بگذارد. نگاه دوم عرضه است که دارنده این نگاه نیز خواهان دستیابی به موقعیت ریاست اجرایی است اما مطالبه نمی کند بلکه خود را عرضه می کند. او خود را واجد خصلت های پسندیده می بیند اما نه به اندازه فرد مطالبه گری که همه صفات نیک را منحصر در خود ببیند و مردم را صرفاً در صورت انتخاب خود بر جاده صواب می داند. نگاه سوم نگاه اجابت است که مطالبه ریاست را ندارد و نه مثل گروه اول و نه مثل گروه دوم است. او اصلاً به این معنا نمی اندیشد که بخواهد رئیس شود. خواهش این معنا در او نیست اما در صورتی که از او بخواهند و حجت بر او تمام شود از اجابت خواسته ها ابا و استنکاف نمی و رزد. در صورتی که به سراغش بروند و قانعش کنند که تو باید در این عرصه وارد شوی و مردم خواهانش باشند، ممکن است پا به میدان بگذارد و از پذیرش خواسته ها ابا نکند. این گروه برای فهم مردم ارزش فوق العاده ای قائل هستند. «ب-ش» با استناد نادرست به سیره امیر مؤمنان(ع) در قدرت گریزی و پذیرش حکومت پس از اصرار مردم می گوید: ما وقتی این مبانی را داشته باشیم می توانیم با یک نگاه مترقی به کاندیداهای احتمالی نگاه کنیم و تشخیص دهیم مبنای علوی در کدام یک بیشتر و بهتر دیده می شود. مبنای آن، فردی علوی است که ابدا سخنی از ریاست نزده اگر چه همگان در واهمه هستند که مبادا او بیاید! اگر بیاید رد صلاحیت می شود! نباید بیاید! وا انقلابا! وا اسلاما! وا ایرانا!… ولی او تا به حال یک کلمه دال بر این که من می خواهم قدمی برای ریاست جمهوری بردارم عنوان نکرده است. وی توضیح نداد که عملکرد فسادآمیز و اباحی گرانه حلقه انحرافی در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی چه نسبتی جز تعارض با سیره امیر مؤمنان(ع) دارد اما در ادامه سخنانش از حضار خواست سراغ «م» رفته و از او تقاضا کنند و حجت را تمام کنند تا او نامزد شود! او می گوید؛ جناب مهندس نه مطالبه گر است و نه عرضه کننده. هر چه یاران می پرسند که او می آید و تقاضا می کنند، پاسخی نمی شنوند اما من امروز به همین یاران توصیه دارم، سفارش دارم که اینقدر به دنبال این معنا نباشید که مهندس می آید یا نمی آید، دیر شده است! اگر می خواهد بیاید باید کار را شروع کنیم! اگر نمی خواهد بیاید پس چه کسی می خواهد بیاید؟ مبنای فکری مهندس اصلا این نیست! یعنی در انتخاب شدن مبنا این نیست که مطالبه گری کنند یا خودشان عرضه کنند. اگر روزی تکلیف شود، از اجابت ابایی ندارند. به مردم احترام می گذارند ولی هرگز عرضه ای در کار نخواهد بود، هرگز مطالبه ای در کار نخواهد بود. یک توصیه دیگر هم دارم. من از دوستان مهندس بارها شنیده ام که بالاخره ما باید یک حرکتی را آغاز کنیم، چرا نمی گویند چه کار کنیم، می خواهند بیایند یا نه؟ من می گویم هرگز از دهان «م» نخواهید شنید که من می آیم! تاکید می کنم که اصلا مبنای ایشان این نیست. مبنای او ابا و پرهیز است و در عین حال احترام به خواست مردم.(!) مشاور آقای «م» در این محفل انتخاباتی گفته است؛ ما باید مطالبه گر باشیم نه کسی که می خواهد رئیس شود. اجابت در برابر مطالبه است و قضیه باید درست برعکس شود. تا شما نخواهید او نمی آید چون او برای عقل شما احترام قائل است، برای خواستن شما احترام قائل است. یادآور می شود برخلاف این اظهارات فریبکارانه، حلقه انحرافی از مدت ها مشغول مهره چینی و ستادسازی انتخاباتی است.

Share