ارتقای مرتبه علمی دکتر عبدالله حاتم زاده

به گزارش دیار میرزا به نقل از گیلان آنلاین در جلسه چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۱  هیأت ممیزه دانشگاه گیلان دکتر عبدالله حاتم زاده عضو هیأت علمی گروه باغبانی به مرتبه استادی ارتقای مرتبه علمی یافت .  دکتر حاتم زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس است و در رشته بیوشیمی گیاهی […]

به گزارش دیار میرزا به نقل از گیلان آنلاین در جلسه چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۱  هیأت ممیزه دانشگاه گیلان دکتر عبدالله حاتم زاده عضو هیأت علمی گروه باغبانی به مرتبه استادی ارتقای مرتبه علمی یافت .  دکتر حاتم زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد باغبانی از دانشگاه تربیت مدرس است و در رشته بیوشیمی گیاهی در طی سالهای ۷۲  تا ۷۷ از دانشگاه گلاسگو – انگستان مدرک دکتری خود را اخذ نمود .

این عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان تحقیقات گسترده ای در زمینه های بیوشیمی گیاهی ، گیاهان زینتی و چای انجام داده و دانشجویان متعددی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به راهنمایی و هدایت او فارغ التحصیل شده اند .

بررسی مشکلات چای.  بررسی تولید انبوه گل سوسن از قطعات فلس به منظور صادرات ، طرح جامع مطالعاتی اصلاح, بهبود و توسعه فرآیند فناوری و فرآوری چای  و  طرح  تاثیر منیل جاسمونات و تیمار دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت پرتقال خونی از جمله طرح های پژوهشی ملی ، استانی و دانشگاهی است که توسط دکتر حاتم زاده و همکاران علمی وی اجرا شده یا در حال اجرا می باشد .

دکتر حاتم زاده علاوه بر چاپ و ارائه بیش از ۳۵ مقاله در نشریات و ۶۵ مقاله در همایش های داخلی و بین المللی  چند کتاب در زمینه تخصصی خود تألیف و یا ترجمه نموده است که می توان به عناوینی همچون آنتوسیانین ها ، بیوشیمی ترکیبات فنلی ،  آشنایی با گل هاو گلدهی ، ۱۰۱ نکته اساسی در پرورش بونسای (چاپ دوم) و ازدیاد غیر جنسی چای اشاره کرد .

دکتر عبدالله حاتم زاده در کنار فعالیت های علمی و تحقیقاتی خود از سال ۱۳۸۴ ریاست دانشگاه گیلان را نیز برعهده دارد و از سال ۸۸  ریاست بنیاد ملی نخبگان استان گیلان را نیز بر عهده گرفته است .

Share